Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Vinningsbodalar och Björkärrsäng

En gång i tiden, för omkring 6 000 år sedan, täcktes stora delar av Ale kommun och resten av Sydsverige av lummiga lövskogar med ek och andra ädla lövträd. Nu återstår inte mycket av detta, men i Vinningsbo dalar finns några rester kvar. Dessa lövskogsrester är idag en fristad för de djur och växter som för flera tusen år sedan levde i Europas ädelurskogar.

Lövskogarna växer längs den slingrande Almekärrsbäcken med sina strömmar, forsar och sandbankar. Bäcken gräver sig ner i en ravin och ibland rasar bäcksidorna och då kan man se snäck- och musselskal som talar om att området en gång har legat under ishavsvatten. Det var efter istidens slut för omkring 10 000 år sedan.

På våren ser du vitsippor, vårlök, svalört och blåsippor men här finns även lundstjärnblomma och Vätteros. Eftersom Vätterosen saknar klorofyll måste den parasitera och det gör den bland annat på hasselrötter. Du kan vandra över slåtterängar och höra och se gröngölingar, mindre hackspettar och korpar. Här finns även alm, lönn, lind och hassel.

Björkärrs äng är kommunens bäst bevarade slåtteräng och den ligger strax norr om Vinningsbo gård. Smörboll, nattviol och jungfru Marie nycklar är några av de växter som du kan finna här. Ängarna hävdas än idag, de slås med lie och det innebär att ängarnas flora blir väl bevarad. När du går över ängarna känner du dig nästan förflyttad till ängsmarker från förr.

Vinningsbo hör till den gamla Skårdals by och är den enda av byns gårdar som hade ett särskilt namn — Vinningsbogården. Vinningsbo är i äldre tider ett kronohemman — det vill säga att gården ägdes av kronan och arrenderades ut.

Oroliga gränstrakter

Det var vanligt i oroliga gränstrakter för rikspolitiska förvecklingar och krig har påverkat denna bygd under långa tider. Med sin i gången tid direkta gräns mot Norge och närheten till städerna Lödöse och Kunghälla och den år 1308 tillkomna Bohus fästning befann sig Skårdal i hetluften. Någon gång under medeltiden, troligen kring 1400-talets mitt, gjorde den norske kungen en inbrytning vid Skårdal och gårdarna där blev lagda under dansk/norskt riksstyre.

Hitta hit

Kollektivtrafik: Buss 401 eller 402 till hållplats "Bohus centrum". Ni är nu nära den västra P-platsen på detaljkartan, följ kartan till stigens början vid Bäckvägen.

Bil:Från E45 tag avfart 82, Bohus. Kör mot centrum och parkera på pendelparkeringen. Promenera Alkalievägen uppåt och tag av vänster på Jordfallsvägen, efter ca 350 m tag vänster och följ Bäckvägen. Där vägen slutar börjar stigen. Se även översiktskarta och detaljkarta.

Tillgänglighet

Stigarna i området (röd streckad linje) är inte tillgängliga med barnvagn/rullstol. Vinningsbovägen till Björkärrs äng (röd heldragen linje) är tillgänglig.

Övrigt

I Bohus centrum finns café, servicebutik, pizzeria/grill och en matvaruaffär.
Här finns också en bankomat.

  1. ÖversiktskartaPDF
  2. DetaljkartaPDF

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2019-02-07 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.