Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Projekt: Mötesplatser i Ale

Projekt Mötesplatser i Ale är klart.

Ale kommun har genomfört ett projekt för att kartlägga mötesplatser av olika slag i kommunen. Mötesplatser är viktiga för att kunna umgås och lära känna andra. Det handlar om att underlätta vardagen, ge en trivsam, nyskapande och aktiv fritid och möjligheter att vara delaktiga i att påverka framtiden. På så sätt är projektet kopplat till Ales vision: att göra det lätt att leva.

Uppdraget

Uppdraget gick ut på att hitta befintliga och nya platser i våra olika orter, som kan fungera för olika grupper, aktiviteter och informella möten. Arbetet skulle utföras med aktivt deltagande från personer från olika platser i kommunen.

Målet med arbetet

Arbetet skulle utmynna i en sammanställning av befintliga mötesplatser, upplevda behov och förslag till fortsatt arbete.

Rapport

Nu är projektet klart och redovisas i rapporten ”Mötesplatser i Ale – kartläggning och utvecklingsmöjligheter” som du kan ladda ner härPDF.

Fortsättning

Arbetet med utveckling av mötesplatser kommer att fortsätta i ordinarie verksamhet i Ale kommun. Rapporten kommer bland annat att finnas med som underlag för arbetet med Fördjupad översiktsplan, FÖP, för Nödinge och Älvängen.

Vi vill passa på och tacka alla som på ett eller annat sätt bidragit till rapporten.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2020-01-08 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.