Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna
Tre barn som läser tillsammans

Utbildning & barnomsorg

Barnomsorg

Förskolan vänder sig till barn från ett års ålder tills att de börjar i  skolan. På förskolan läggs grunden för ditt barns lärande och utveckling.

Alla barn mellan sex och sexton år i Sverige är skolpliktiga. Det första året går barnet i förskoleklass. Grundskolan och grundsärskola omfattar årskurs 1-9.

Ale har samverkansavtal med Göteborgsregionen (GR). Du kan söka till valfri gymnasieskola och valfritt nationellt program och olika Introduktionsprogram.

Vill du sjunga, göra film i datorn, spela saxofon eller sätta upp en musikal. I Ale Kulturskola kan du göra det – och mycket mer.

På Komvux får du möjlighet att slutföra dina grundskole- eller gymnasiestudier. Vi har även yrkes- och lärlingsutbildning samt svenska för invandrare - SFI.

Om du har klagomål eller om vår verksamhet inte motsvarar dina förväntningar kan du kontakta oss. Det är viktigt för vårt fortsatta förbättringsarbete.

Sidan kontrollerades av:

den