Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Ansök om plats

För att få en plats i barnomsorgen behöver du som vårdnadshavare ansöka om plats. Det gäller för såväl förskola som för pedagogisk omsorg och fritids. Det behöver finnas ett behov av omsorg för att ditt barn ska få en plats.

Du ansöker om eller säger upp ditt barns plats i barnomsorgen via e-tjänsten för skolval, förskola, familjedaghem och fritidshem. Länk till annan webbplats.

Under vecka 28-31 är bara utvalda förskolor öppna och verksamheten är sammanslagen till de enheterna. Många av våra enheter är stängda. Om du önskar plats med start under dessa veckor ändras din ansökan per automatik så att önskad start blir måndag v. 32. Om du behöver omsorg under stängningsveckorna ansöker du om det separat via blankett. Kontakta kontaktcenter för med information.

Fristående förskolor hanterar sina egna platser. Kontakta aktuell verksamhet för att få veta vilka regler som gäller.

Förskola och pedagogisk omsorg

Till förskolan behöver barnet ställas i kö. Du önskar ett datum då du har behov av omsorg. Från ansökningsdatum är kommunen skyldig att erbjuda plats på en förskola i Ale kommun inom fyra månader om du inte önskar ett senare startdatum.

Du kan önska ett första- och andrahandsval. När det är din plats i kön tittar vi på om det finns en ledig plats på något av dina val. Om det inte finns någon ledig plats där du har önskat, erbjuder vi en plats på en annan förskola så nära ditt hem som möjligt.

Hur vi fördelar platserna

Vi vill så långt det är möjligt ge ditt barn plats i den verksamhet du önskat. Men varje verksamhet har bara ett begränsat antal platser och därför fördelas platserna efter ett kösystem. Om det inte finns plats på den förskola eller dagbarnvårdare som du önskat erbjuder vi en plats i närområdet.

Turordning och kö

Du kan ansöka om plats åtta månader före det datum som du önskar plats men kötiden räknas som tidigast sex månader före önskad start. Om två barn ansöker samma dag om plats på samma datum hamnar det äldre av barnen före det yngre i kön.

Barn som har äldre syskon placerade på den förskola/familjedaghem där familjen sökt plats och barn i behov av särskilt stöd har viss förtur om ansökan inkommer senast fyra månader innan du önskar och i mån av plats.

Fritids

Till fritids är det ingen kö, utan så snart som du har anmält att du har behov av fritids informerar vi verksamheten och ditt barn är välkommen att börja. Du får alltid plats på det fritids som tillhör skolan där barnet går. Om du bara har behov av fritids under skollov uppger du det i ansökan.

Det året som ditt barn går upp i förskoleklass ansöker du om fritids i samband med ditt skolval. Barnet kan börja på fritids från och med v.32.

Fristående alternativ

Om du vill ansöka om plats på någon av de fristående alternativ som finns behöver du kontakta den enskilda verksamhet som du är intresserad av för att få veta vilka regler som gäller. Fristående förskolor hanterar sina egna platser.

Plats i kommun där barnet inte är folkbokförd

Du kan alltid ansöka om plats på vilken förskola du vill. Även om förskolan ligger i en annan kommun än den där barnet är folkbokförd. Det är upp till den kommunen där du ansöker om plats att bestämma om barnet får en plats eller inte, hemkommunen måste dock alltid kunna erbjuda en plats.

Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den