Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Förskola

I förskolan får ditt barn utvecklas, lära och leka. Förskolan är en egen skolform för barn som är 1-5 år. Den styrs av skollagen och har en egen läroplan och ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Förskolan hjälper ditt barn att vara kreativ, nyfiken och att tro på sig själv. Ditt barn lär sig att vara tillsammans med andra barn och vuxna. Barnet lär sig att leka på egen hand, i grupp och tillsammans med andra samtidigt som barnet utvecklar sin språkliga förståelse tillsammans med andra än familjen. Barn som lär sig språk tidigt från bättre möjlighet att lyckas i skolan och livet. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barnen och deras behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

 1. Karta – alla förskolor i Ale kommun Länk till annan webbplats.
 1. Mor Annas förskola
  Besöksadress: Mor Annas väg 4, Alafors
  Postadress: Ale kommun, Mor Annas förskola, 449 80 Alafors
  Rektor förskola: Helene Ulemo Isaksson
  Telefon: 0303-70 31 23
  E-post: helene.ulemo-isaksson@ale.se
 1. Alvhems förskola
  Besöksadress: Kungsvägen 7 H, Alvhem
  Postadress: Ale kommun, Alvhems förskola, 449 80 Alafors
  Rektor förskola: Tim Nylander
  Telefon: 0303-70 32 56
  E-post: tim.nylander@ale.se
 1. Bohus förskola
  Besöksadress: Skårdalsvägen 62, Bohus
  Postadress: Ale kommun, Bohus förskola, 449 80 Alafors
  Rektor förskola: Maria Söderström
  Telefon: 0303-70 31 64
  E-post: maria.soderstrom1@ale.se
 2. Byvägens förskola
  Besöksadress: Byvägen 9, Bohus
  Postadress: Ale kommun, Byvägens förskola, 449 80 Alafors
  Rektor förskola: Maria Söderström
  Telefon: 0303-70 31 64
  E-post: maria.soderstrom1@ale.se
 1. Nolbäckens förskola
  Besöksadress: Folketshusvägen 14C, Nol
  Postadress: Ale kommun, Nolbäckens förskola, 449 80 Alafors
  Rektor förskola: Eva Henrysson
  Biträdande rektor förskola: Lena Källqvist
  Telefon: 0303-70 34 20
  E-post: Eva.Henrysson@ale.se
  E-post biträdande rektor: Lena.kallqvist@ale.se
 2. Nolängens förskola
  Besöksadress: Gallåsvägen 2, Nol
  Postadress: Ale kommun, Nolängens förskola, 449 80 Alafors
  Rektor förskola: Eva Henrysson
  Biträdande rektor förskola: Lena Källqvist
  Telefon: 0303-70 34 20
  E-post: Eva.Henrysson@ale.se
  E-post biträdande rektor: Lena.kallqvist@ale.se
 3. Änggårdens förskola
  Besöksadress: Gallåsvägen 7, Nol
  Postadress: Ale kommun, Änggårdens förskola, 449 80 Alafors
  Rektor förskola: Eva Henrysson
  Biträdande rektor förskola: Lena Källqvist
  Telefon: 0303-70 34 20 
  E-post: Eva.Henrysson@ale.se, 
  E-post biträdande rektor: Lena.kallqvist@ale.se
 1. Storgårdens förskola
  Besöksadress: Kyrkogårdsvägen 1, Nödinge
  Postadress: Ale kommun, Storgårdens förskola, 449 80 Alafors
  Rektor förskola: Rosita Olsson
  Telefon: 0303-70 32 24
  E-post: rosita.olsson@ale.se
 2. Vitklövergatans förskola
  Besöksadress: Vitklövergatan 12, Nödinge
  Postadress: Ale kommun, Vitklövergatans förskola, 449 80 Alafors
  Rektor förskola: Rosita Olsson
  Telefon: 0303-70 32 24
  E-post: rosita.olsson@ale.se
 3. Äppelgårdens förskola
  Besöksadress: Prästvägen 13, Nödinge
  Postadress: Ale kommun, Äppelgårdens förskola, 449 80 Alafors
  Rektor förskola: Helene Ulemo Isaksson
  Telefon: 0303-70 31 23
  E-post: helene.ulemo-isaksson@ale.se


 

 1. Albogårdens förskola
  Besöksadress: Albotorget 6, Skepplanda
  Postadress: Ale kommun, Albogårdens förskola, 449 80 Alafors
  Rektor förskola: Camilla Carlström Huusko
  Telefon: 0303-70 35 11
  E-post: camilla.huusko@ale.se
 2. Garnvindeskolans förskola
  Besöksadress: Garnvindevägen 2, Skepplanda
  Postadress: Ale kommun, Garnvindeskolans förskola, 449 80 Alafors
  Rektor förskola: Tim Nylander
  Telefon: 0303-70 32 56
  E-post: tim.nylander@ale.se
 3. Gunnarsgårdens förskola
  Besöksadress: Albotorget, Skepplanda
  Postadress: Ale kommun, Gunnarsgårdens förskola, 449 80 Alafors
  Rektor förskola: Camilla Carlström Huusko
  Telefon: 0303-70 35 11
  E-post: camilla.huusko@ale.se
 4. Kyrkskolans förskola
  Besöksadress: Skepplandavägen 15, Skepplanda
  Postadress: Ale kommun, Kyrkskolans förskola, 449 80 Alafors
  Rektor förskola: Tim Nylander
  Telefon: 0303-70 32 56
  E-post: tim.nylander@ale.se
 1. Starrkärrs förskola
  Besöksadress: Starrkärr 160
  Postadress: Ale kommun, Starrkärrs förskola, 449 80 Alafors
  Rektor förskola: Lena Källqvist
  Telefon: 0303-70 30 16
  E-post: lena.kallqvist@ale.se
 1. Glasblåsarens förskola
  Besöksadress: Morgonvägen 2, Surte
  Postadress: Ale kommun, Glasblåsarens förskola, 449 80 Alafors
  Rektor förskola: Mikaela Brun
  Telefon: 0303-70 31 60  
  E-post: mikaela.brun@ale.se
 2. Nordgärdets förskola
  Besöksadress: Nordgärdesvägen 8, Surte
  Postadress: Ale kommun, Nordgärdets förskola, 449 80 Alafors
  Rektor förskola: Mikaela Brun
  Telefon: 0303-70 31 60  
  E-post: mikaela.brun@ale.se
 3. Surte förskola
  Besöksadress: Nordgärdesvägen 6, Surte
  Postadress: Ale kommun, Surte förskola, 449 80 Alafors 
  Rektor förskola: Mikaela Brun
  Telefon: 0303-70 31 60 
  E-post: mikaela.brun@ale.se
 1. Björklövens förskola
  Besöksadress: Björklövsvägen 6, Älvängen
  Postadress: Ale kommun, Björklövens förskola, 449 80 Alafors
  Rektor förskola: Marika Tollesson
  Telefon: 0303-70 39 00
  E-post: marika.tollesson@ale.se
 2. Båtsmans förskola
  Besöksadress: Båtsmansvägen 1, Älvängen
  Postadress: Ale kommun, Båtmans förskola, 449 80 Alafors
  Rektor förskola: Marika Tollesson
  Telefon: 0303-70 39 00
  E-post: marika.tollesson@ale.se
 3. Hövägens förskola
  Besöksadress: Hövägen 27, Älvängen
  Postadress: Ale kommun, Hövägens förskola, 449 80 Alafors 
  Rektor förskola: Hanna Henriksson
  Telefon: 0303-70 34 64
  E-post: hanna.henriksson@ale.se
 4. Kronans förskola
  Besöksadress: Myternas väg 1, Älvängen
  Postadress: Ale kommun, Kronans förskola, 449 80 Alafors
  Rektor förskola: Karolina Lindell
  Telefon: 0303-70 30 16
  E-post: karolina.lindell@ale.se
 5. Olof Persgårdens förskola
  Besöksadress: Vallmovägen 5, Älvängen
  Postadress: Ale kommun, Olof Persgårdens förskola, 449 80 Alafors
  Rektor förskola: Hanna Henriksson
  Telefon:0303-70 34 64
  E-post: hanna.henriksson@ale.se
 6. Skolvägens förskola
  Besöksadress: Skolvägen 2
  Postadress: Ale kommun, Skolvägens förskola, 449 80 Alafors
  Rektor förskola: Karolina Lindell
  Telefon: 0303-70 30 16
  E-post: karolina.lindell@ale.se
 7. Svenstorps förskola
  Besöksadress: Göteborgsvägen 249, Älvängen
  Postadress: Ale kommun, Svenstorps förskola, 449 80 Alafors
  Rektor förskola: Susanne Olsson Ketabati
  Telefon:0303-70 30 47
  E-post: susanne.olsson-ketabati@ale.se


 1. Föräldrakooperativet Barnkullen Länk till annan webbplats.
  Hålanda förskola
  Besöksadress: Långetorp, 446 96 Hålanda
  Telefon: 0520-66 83 65
 2. Föräldrakooperativet Alkotten Ekonomisk Förening Länk till annan webbplats.
  Besöksadress: Fredings Väg 1, 449 50 Alafors
  Telefon: 0303-33 22 80
  E-post: info@alkotten.se
 3. Montessoriförskolan Kristallen Länk till annan webbplats.
  Besöksadress: Solgården 7, 449 51 Alafors
  Telefon: 0303-74 20 12
 4. Förskolan Noas ark Nödinge Länk till annan webbplats.
  Nödinge Församling
  Besöksadress: Kvarnvägen 7, 445 57 Surte
  Telefon: 0303-972 49
 5. Förskolan Paradiset Bohus Länk till annan webbplats.
  Nödinge Församling
  Besöksadress: Kyrkans hus, Göteborgsvägen 205, Bohus
  Telefon: 031-98 39 82
 6. Ekolek barnomsorg Länk till annan webbplats.                                                                                       Odonvägen 23, 437 31 Lindome
  Telefon: 031-16 06 09

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den