Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Mor Annas förskola

mor annas förskola

Förskolan består av fyra avdelningar, två yngregrupper 1-3 år och två äldregrupper 3-5 år och ligger i Alafors.

På Mor Annas förskola vill vi ge våra barn det alla barn har rätt till: proffessionella pedagoger som bedriver god undervisning i en utvecklande, stimulerande och likvärdig lärmiljö.

Vår förskola är barnens arena och en möteplats som är tillåtande, trygg och har en utvecklande miljö där alla behövs och alla är viktiga. Vi arbetar utifrån Läroplanen och Barnkonventionen för att lägga grunden för det livslånga lärandet.

Vår utbildning bygger på att barn är kompetenta och har en stark inneboende drivkraft att utforska världen. Alla har rätt att känna att de lyckas utifrån sin förmåga och att olikheter berikar. Hos oss är man inte - man blir utifrån den omgivning och den situation man befinner sig i.

Vi planerar utbildningen och undervisar med barnens behov och intressen i fokus vilket bland annat synliggörs i vår pedagogiska lärmiljö. Vi arbetar målmedvetet med att utveckla våra lärmiljöer såväl inomhus som utomhus. och vi ser våra lärmiljöer som den tredje pedagogen som följer och förändras i takt med barnens utveckling och lärande. För oss är det viktigt att ha en levande utbildning där barns delaktighet och inflytande möjlig- och synliggörs varje dag.

Genom leken arbetar vi med språkutveckling, matematik och naturvetenskap. Leken skapar en arena för samspel och kommunikation där vi som pedagoger vägleder, stöttar, utmanar och uppmuntrar.


Vi strävar efter att:

  • varje barn utvecklar tilltro till sina egna förmågor
  • skapa en trygg, tillåtande och utvecklande miljö där samspel och relationer står i fokus
  • utveckla barnens sociala kompetens såsom samspel, respekt, hänsyn och turtagande i samvaro med andra
  • alla barn ska känna sig bekräftade och respekterade för sin egen skull: du är värdefull för den du är och vi vill veta vad du tycker och tänker
  • varje barn utvecklar sin nyfikenhet och lust samt förmåga att leka och lära utifrån sin mognadsnivå

Kontakt

Kontaktperson
Rektor förskola
Helene Ulemo Isaksson
E-post: helene.ulemo-isaksson@ale.se

Avdelningar
Ior
Telefon: 0303-70 41 41

Nalle Puh
Telefon: 0303-70 41 38

Nasse
Telefon: 0303-70 41 37

Tiger
Telefon: 0303-70 41 39

Postadress
Mor Annas förskola
Ale kommun
449 80 Alafors

Hitta hit

Mor Annas väg 4, Alafors
Visa på karta Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den