Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Förskolans likabehandlingsarbete

Ditt barns förskola ska vara en trygg och säker plats. Ingen ska behöva känna sig diskriminerad eller kränkt. Förskolan har ansvar för att utreda, dokumentera, åtgärda och följa upp insatser när något händer.

Alla förskolor ska vara fria från kränkande behandling, mobbning och diskriminering

Förskolan ska arbeta aktivt med att förebygga och åtgärda kränkningar.

  • Vi arbetar aktivt med att förhindra att barn utsätts för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
  • Vi arbetar med människors lika värde och att främja alla barns lika rättigheter och möjligheter.
  • Vi följer Skolverkets och Diskrimineringsombudsmannens riktlinjer genom att årligen undersöka, analysera, åtgärda, följa upp och utvärdera vårt arbete som dokumenteras i en årlig plan- förskolans likabehandlingsarbete.

Anmäl kränkande behandling

Om ditt barn har blivit utsatt för kränkningar är det viktigt att du meddelar förskolan. Det är via förskolan du gör din kränkningsanmälan.

Mål Svenstorps förskola

På Svenstorps förskola ska alla barn ska känna sig uppskattade och inkluderade. Alla olikheter är en tillgång, vi har alla något att lära av varandra. Det är allas rättighet att trivas och känna sig välkommen till förskolan.

Mål läsåret 2022/23


Under läsåret 22/23 har vi som mål att arbeta med kommunikationsfrämjande arbetssätt för att stärka upp barnens möjlighet att bli förstådda och göra sig förstådda för lika möjligheter till lärande och att möjligheter att förmedla sina åsikter och tankar.

  • Vår undervisning och verksamhet ska utgå från alla människors lika värde och ett demokratiskt förhållningssätt.
  • Vi verkar aktivt för att kränkningar aldrig ska förekomma.
  • Vi arbetar aktivt med dilemman och normkreativt förhållningsätt för att stötta och lära av varandra för att förhindra att kränkningar förekommer.
  • Skyddsombud och rektor granskar och arbetar systematisk med den fysiska och psykiska arbetsmiljön för både barn och vuxna i arbetsmiljöteamet och barnteamet som vi har på förskolan
  • Alla pedagoger ska ha kännedom hur vi arbetar med akuta åtgärder vid kränkning och diskriminering.
  • Barnintervjuer, observationer, samtal med vårdnadshavare, vårdnadshavarenkäter, trygghetsvandringar och kommunens kartläggningsmaterial för likabehandlingsarbetet är exempel på hur vi fångar upp och kartlägger varje avdelnings behov för det fortsatta likabehandlingsarbetet.
  • Som en viktig del av vårt främjande och förebyggande arbete är samarbetet med hemmet. Daglig kontakt, uppföljningssamtal, utvecklingssamtal och vårdnadshavarenkäter är exempel på möjligheter för detta samarbete.

Utvärdering och uppföljning av arbetet och det uppsatta målet sker i juni 2023

Kontakt

Kontaktperson
Rektor förskola
Susanne Olsson Ketabati
E-post: susanne.olsson-ketabati@ale.se

Avdelningar

Björnen
Telefon: 0303-70 42 64

Ekorren 
Telefon: 0303-70 42 12

Fladdermusen
Telefon: 0303-70 42 13

Igelkotten
Telefon: 0303-70 42 04

Kaninen
Telefon: 0303-70 42 62

Lodjuret
Telefon: 0303-70 42 09

Nyckelpigan
Telefon: 0303-70 42 65

Räven
Telefon: 0303-70 42 11

Ugglan
Telefon: 0303-70 42 02

Vargen
Telefon: 0303-70 42 01

Postadress
Svenstorps förskola
Ale kommun
449 80 Alafors

Hitta hit

Göteborgsvägen 249, Älvängen

Visa på karta Länk till annan webbplats. 


Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den