Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Vitklövergatans förskola

Här på Vitklövergatans förskola arbetar vi utifrån vår vision att förskolan ska vara en trygg, lärande och inbjudande plats där barnen ges möjlighet att utvecklas till sitt bästa jag. Här uppmuntras alla att tro på sig själva och får uppleva känslan av att lyckas.

Nära naturen

Vitklövergatans förskola ligger mitt i Nödinge, bredvid Nödingeskolan och nära naturen.

På vår förskola finns flera gårdar som vi använder dagligen i vår utbildning. Här inspireras barn till lek och lärande under alla årets årstider.

Vårt arbetssätt

Utifrån skolverkets rekommendationer och aktuell forskning arbetar vi på Vitklövergatans förskola i mindre grupper om 10-15 barn.

Vi arbetar för att skapa små sammanhang där alla barn blir sedda och får möjlighet till socialt samspel, lek och lärande på sina villkor. Vi har just nu tre yngregrupper och tre äldregrupper i vårt hus.

Under läsåret 2021-2022 har vi extra fokus på språkutvecklande arbete samt arbete med hållbar utveckling.

Skolråd

I skolrådet får vårdnadshavarna möjlighet att tycka till och påverka Vitklövergatans förskola. Möte hålls två gånger per termin med vårdnadshavare, förskolechef och pedagoger.

Kontakt

Kontaktperson
Rektor förskola
Rosita Olsson
E-post: rosita.olsson@ale.se

Avdelningar
Blåklockan
Telefon: 0303-70 32 27

Maskrosen/Violen
Telefon: 0303-70 32 30

Gullvivan
Telefon: 0303-70 32 29

Tussilagon
Telefon: 0303-70 32 26

Vitsippan
Telefon: 0303-70 32 28

Postadress
Vitklövergatans förskola
Ale kommun
449 80 Alafors

Hitta hit
Vitklövergatan 12, Nödinge
Visa på karta Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den