Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem går under samlingsnamnet barnomsorg. Barnomsorgen är en viktig del av barnets lärande. Här får ditt barn utvecklas, lära och leka tillsammans med pedagoger och andra barn.

Vad är barnomsorg

Det är skollagen som styr vilka regler som finns för barnomsorgen. Förskolan och fritidshemmen styrs även av läroplanen, medan läroplanen fungerar som vägledande för pedagogisk omsorg. Kommunen är ansvarig för att förskolan, den pedagogisk omsorgen och fritidshemmen följer de lagar och regler som gäller i Sverige. 

Vem får ta del av barnomsorgen

Ditt barn kan få plats i barnomsorgen om du bor i Ale kommun och har behov av barnomsorg. Som behov räknas arbete, studier, arbetssökande som är inskriven på arbetsförmedlingen och föräldraledig för syskon. Barnomsorgen är frivillig och de flesta barn i Sverige tar del av barnomsorgen. Pedagoger, barnskötare och fritidspedagoger ser till att miljön är trygg, rolig och lärorik, och att undervisningen tar vara på barnens intressen och nyfikenhet.

I Ale kommun finns det flera förskolor, fritidshem och dagbarnvårdare att välja mellan, både kommunala och fristående. Du önskar själv vart du vill att ditt barn ska gå och erbjuds plats utifrån lediga platser och närhet till hemmet. Från tre års ålder är förskolan dessutom gratis om barnet går 15 timmar per vecka och är ledig under skollov.

Självservice

-tjänster, blanketter

  1. Alla e-tjänster

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den