Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Särskilda behov eller sekretessmarkering

Barn kan få plats i barnomsorg om barnet av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt (prövning enligt Skollagen 8 kap 5 och 7 §§ 14 kap 5 och 6 §§, 25 kap 2§). Barnet ska då skyndsamt erbjudas plats där barnets behov bäst kan tillgodoses. Kontakt tas med utvecklingsledare för barnomsorgen telefon 0303-70 30 00.

Om barnet redan har en plats ska kontakt tas med rektor på förskola/skola.

Särskilda behov, allergier, sjukdom

Notera i din ansökan om ditt barn har allergi, sjukdom, är i behov av särskilt stöd för sin utveckling eller annat som vi behöver ta hänsyn till.

OBSERVERA att eventuell specialkost måste anmälas före placeringsstart på ale.se

Sekretessmarkering – skyddad identitet

Om skattemyndigheten har beslutat att ge dig sekretessmarkering ska du kontakta utbildningssamordnare när du ansöker om barnomsorg, telefon 0303-70 30 00.

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den