Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Avgiftskontroll


Ale kommun genomför varje år en avgiftskontroll för att kontrollera att de familjer som har barnomsorg i kommunen betalar rätt avgift. Avgiften bestäms efter hushållets totala inkomst.

Det är en rättvise- och trygghetsfråga att alla familjer betalar rätt avgift enligt den taxa som finns.

De inkomstuppgifter som varje hushåll har registrerade hos kommunen jämförs med den fastställda förvärvsinkomsten från Skatteverket. För de som angett maxtaxa görs ingen jämförelse och de ingår inte i avgiftskontrollen.

Avgiftskontrollen görs varje år under hösten.

Under 2022 avser kontrollen de familjer som hade barnomsorg 2020, då uppgifterna från Skatteverket inte är tillgängliga förrän efter två år.
2023 är det 2021 års uppgifter som kontrolleras osv.

Meddela rätt inkomst

Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt. Barnomsorgstaxan grundas på hushållets totala inkomst oavsett om det finns gemensamma barn eller inte. Om du inte vill ange din inkomst kan du välja att ange maxtaxa. Observera att du då inte ingår i avgiftskontrollen.

Om du har betalat för mycket eller för lite barnomsorgsavgift

Om du har angett för låg inkomst kan du få betala mer i efterhand, om du har angett för hög inkomst kan du få pengar tillbaka.

En faktura kommer att skickas ut till dig som har betalat för lite barnomsorg där det famgår hur mycket du ska betala.

Bodde ni ihop under det aktuella året så har ni båda ansvar för att fakturan betalas. Det behöver inte innebära att det är den som har fått fakturan som ensam ska betala hela beloppet.

Ett brev kommer att skickas ut till dig som har betalat för mycket i barnomsorgsavgift. Du måste själv gå in i e-tjänsten som finns på kommunens hemsida och anmäla vilket konto pengarna ska utbetalas till.

Hur går kontrollen till?

Uppgifter om årsinkomst hämtas från Skatteverket. Vi delar din årsinkomst med tolv och får fram en beräknad månadsinkomst.
Den jämförs sedan med de inkomstuppgifter du har lämnat till kommunen.

Det finns möjlighet att få anstånd och en avbetalningsplan på fakturan, var vänlig kontakta oss på 0303-70 30 00.

Vi återbetalar eller fakturerar inte belopp som understiger 600 kr.

Vanliga frågor och svar kring avgiftskontrollen

Varför gör ni den här kontrollen?

Vårdnadshavarna har ansvar för att meddela rätt inkomst, omsorgstid och familjeförhållanden så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt. Barnomsorgsavgiften grundas på hushållets totala bruttoinkomst före skatt oavsett om det finns gemensamma barn eller inte.
Det är en rättvise- och trygghetsfråga att familjer behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller.

Varför kontrollerar ni mot årsinkomsten två år tillbaka?

Vi har inte tillgång till Skatteverkets uppgifter tidigare. Det tar tid innan den slutliga taxeringen är klar hos Skatteverket. Vi behöver också tid för att kontrollera våra egna uppgifter.

Uppdateras inte min inkomst automatiskt?

Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Vårdnadshavarna har ansvar för att meddela rätt inkomst.

När får jag min faktura?

Vi skickar ut fakturor under perioden september till november.

Om jag inte kan betala hela fakturan på en gång, hur gör jag då?

Då kan du söka om anstånd eller få en avbetalningsplan. Hör av dig till vårt kontaktcenter på 0303-70 30 00 så hjälper vi dig.

Vad händer om jag inte betalar fakturan?

Efter att det påförts en inkassoavgift skickas skulden vidare till inkassoföretag.

Vad har jag gjort för fel när jag får en faktura i avgiftskontrollen?

Det vanligaste felet är att du inte har meddelat en aktuell inkomstuppgift i e-tjänsten.
En annan vanlig orsak är att man inte har räknat med all skattepliktig inkomst som till exempel semesterersättning och övertidsersättning.

Det är också viktigt att registrera rätt uppgifter vad gäller schema, familjeförhållande, samt grund för placering. Med grund för placering menas om man arbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldraledig.

Vad räknas som inkomst?

Med inkomst räknas all skatteplig inkomst som till exempel, lön, semesterersättning, övertidsersättning, föräldrapenning, sjukpenning, aktivitetsstöd, arbetslöshetsersättning mm.

Läs mer om avgiftsgrundande inkomst

Vad räknas inte som inkomst?

Till din inkomst räknas exempelvis inte studiestöd, försörjningsstöd, barnbidrag, underhållsbidrag, bostadsbidrag, etableringsersättning/tillägg mm.

Vi har separerat, vem ska betala fakturan?

Bodde ni som vårdnadshavare ihop under det aktuella året, så har ni båda ansvar för att fakturan betalas.
Det behöver inte innebära att det är den som har fått fakturan som ensam ska betala hela beloppet.

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den