Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Inkomstuppgift

För att du ska få rätt barnomsorgsavgift på din faktura behöver du ändra och uppdatera familjens inkomst så snart inkomsten förändras. Detta gör du via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats.


Lämnas inte någon inkomstredovisning debiteras högsta avgift enligt maxtaxan till dess inkomstuppgifterna lämnats. Varje månad går det ut ett sms till dig som inte har varit inne och uppdaterat din inkomster på ett år.


Kommunen kontrollerar avgiften mot din taxerade inkomst hos Skatteverket en gång om året. Om du har angett för låg inkomst kan du få betala mer i efterhand, om du har angett för hög inkomst kan du få pengar tillbaka.

Avgiftsgrundade inkomst

Som avgiftsgrundande inkomst räknas hushållets samlade inkomster och andra skattepliktiga ersättningar före skatteavdrag enligt följande.

 • Lön och andra skattepliktiga ersättningar i anställning (innan skatt)
 • Semesterersättning
 • Ersättning för obekväm arbetstid
 • Inkomst av näringsverksamhet
 • Föräldrapenning
 • Sjukpenning, sjukersättning, havandeskapspenning
 • Arbetslöshetsersättning/Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Arbetsmarknadsutbildning/Aktivitetsersättning
 • Pensioner (ej barnpension)
 • Vårdbidrag, omvårdnadsdel för barn. Merkostnadsdelen ska ej uppges
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Livränta (den skattepliktiga delen)

Vad räknas inte som avgiftsgrundande inkomst?

Som avgiftsgrundande inkomst räknas inte:

 • SFI
 • försörjningsstöd
 • studiemedel
 • studielån
 • etableringsersättning/tillägg
 • arbetssökande utan ersättning
 • bostadsbidrag
 • underhållsbidrag
 • barnbidrag

Med hushåll avses: Makar, sammanboende, partnerskap eller ensamstående som lever tillsammans med gemensamma barn eller är folkbokförda på samma adress.

Varierande inkomster

Om månadsinkomsten varierar från månad till månad räknar du ut den genomsnittliga inkomsten och uppger den.

Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den