Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Mobbning och kränkande behandling

Det är ett absolut förbud för vuxna i förskola eller skola att kränka barn och elever, till exempel säga elaka saker, hota eller använda våld. Diskriminering är när personal på en förskola eller skola behandlar en person sämre än någon annan person i en jämförbar situation för att man till exempel är bisexuell eller är född i ett annat land än Sverige. Det kan också vara om en lärare, rektor eller annan personal trakasserar en elev.

Diskriminering och trakasserier

Diskriminering kan även vara indirekt. Ett exempel är när regler som verkar neutrala faktiskt är orättvisa för personer från en viss grupp, till exempel tjejer eller kvinnor. Även diskriminering man drabbas av som har samband med sina anhöriga är förbjuden enligt diskrimineringslagen. Till exempel om ens föräldrar är homosexuella och man trakasseras för detta.

Man kan också anmäla sin skola om den inte har utrett en anmälan om trakasserier eller åtgärdat trakasserier från andra elever eller studenter där.

Hit kan du anmäla

Kränkande eller diskriminerande behandling ska först anmälas till lärare, rektor/förskolechef eller elevhälsoteam på din förskola/skola​. Dessutom du man anmäla till:

Mobbning

Mobbning är när någon systematiskt trakasserar en annan person fysiskt eller psykiskt. Det betyder att man utesluts ur kamratkretsen, blir illa behandlad och förtrycks. Mobbning är ingen engångsföreteelse utan en systematisk kränkning av en person. Mobbning kan vara allt ifrån att bli kallad nedsättande saker till att bli utsatt för våld. Det har även blivit vanligare att mobbning sker via e-post eller sms. Mobbning kan också vara att bli utfryst.

Mobbning är vanligare än man tror. En tredjedel av alla skolbarn har blivit utsatta för någon form av mobbning under sin skoltid. Hos många sitter ärren efter mobbning kvar länge, ibland hela livet. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på mobbning.

Tecken på mobbning

 • Barnet blir tystare​.
 • Barnet berättar inte vad som händer i skolan.
 • Kompisar följer inte med hem.
 • Barnet slutar umgås med barndomskompisar.
 • Barnet vill inte träffa kompisar på fritiden utan vill hellre vara hemma.
 • Barnet får en helt ny umgängeskrets. Ofta i en annan ort än skolan eller den plats barnet blir mobbat på.
 • Återkommande huvudvärk och annan värk.
 • Vredesutbrott.
 • Sämre aptit.
 • Mardrömmar.
 • Blåmärken och andra skador.
 • Saker som mobiltelefon, klocka eller gymnastikkläder försvinner.

(Källa: 1177.se Länk till annan webbplats. och UMO.se Länk till annan webbplats.)

Läs mer om mobbning och kränkande behandling

Anmälan

Anmäl i första hand händelsen till lärare, rektor/förskolechef eller elevhälsoteam på din förskola/skola​.

Om du upplever att du inte får det stöd du behöver kan du anmäla skolan till skolinspektionen Länk till annan webbplats..

Kränkande eller diskriminerande behandling anmäls till Skolinspektionen, Barn- och elevombudet, BEO eller till Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Sidan kontrollerades av:

den