Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Säga upp plats

När du inte längre har behov av barnomsorg behöver du säga upp barnets plats.

Säga upp en plats

Säg upp barnets plats i kommunens e-tjänst Länk till annan webbplats.

Uppsägningstiden är 30 dagar och räknas från den dag uppsägningen inkommit i e-tjänsten, såvida inte datum för avslut ligger längre fram i tid än 30 dagar. Om tiden mellan två placeringar är mindre än 90 dagar så kommer avgift att tas ut även för den lediga perioden.

Vi tar ut avgift under uppsägningstiden oavsett om platsen används eller inte.

Om ni som vårdnadshavare har samma folkbokföringsadress räcker det att en av er säger upp platsen. Om ni har olika folkbokföringsadresser säger var och en upp sin del i barnets placering, annars ligger placeringen kvar på den vårdnadshavare som inte har sagt upp platsen.

Uppsägning av plats i förskola, familjedaghem eller fritidshem ska göras via e-tjänst barnomsorg.

Oanmäld frånvaro

Vid barns oanmälda frånvaro får platsen behållas i två månader. Därefter skickas information om att placering på förskolan avslutas.

Om du flyttar från Ale

Meddela ändringar till verksamhet och i e-tjänsten för barnomsorg. Du får behålla platsen högst fyra månader efter flyttdatum. Därefter upphör placeringen. Om behov finns att behålla platsen längre görs särskild ansökan på blankett.

Utebliven betalning

Vid utebliven betalning av avgift och krav skickas skulden vidare till inkasso. Läs mer under rubriken avgifter.

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den