Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Schema

Du behöver lämna ett schema över vilka tider som ditt barn ska vara i barnomsorgen. Barnens scheman ligger till grund för personalens arbetstider.

Schema och frånvaroanmälan

  • Du lämnar schema för ditt barn i appen IST-Home-Skola om barnet går i förskola och i Skola24 om barnet går på fritids.
  • Schema lämnas minst två veckor i förväg, eftersom det ligger till grund för personalen arbetstider.
  • Nytt schema eller justeringar av redan godkänt schema i IST-Home-Skola börjar gälla först när personalen har godkänt ändringen.
  • Du behöver anmäla ditt barn som frånvarande när barnet är sjuk. Anmälan görs i appen IST-Home-Skola, eller Skola24 så tidigt som möjligt.
  • Friskanmäl barnet senast kl 12.00 dagen innan barnet ska komma tillbaka från sjukdom.

Vistelsetid

  • Om du är föräldraledig och har syskon i förskolan bestämmer du barnets schema tillsammans med personalen på förskolan. Vanligtvis vistas barnet i förskolan 09.00-14.00 tre dagar i veckan.
  • I direkt samband med att syskon föds och tio dagar framåt får ditt barn vara i förskolan på samma schema som innan syskonet föddes. Därefter gäller 15 timmar per vecka.
  • Om du är föräldraledig med syskon och har barn på fritids får barnet gå på fritids 30 timmar per vecka inkl. skoltid. Tiden räknas från skoldagens början och innebär i snitt sex timmar per dag, exempelvis kl 08.00-14.00 måndag-fredag.
  • Om du blir sjukskriven eller får graviditetspenning får barnet gå 15 timmar per vecka i förskolan och schemat lägger du tillsammans med personalen.
  • Om du arbetar på distans, arbetar skift eller periodarbetar får barnet vara på förskolan under 15 timmar per vecka även då du är ledig, för att barnet ska få en sammanhängande vistelse på förskolan. Förskolan gör dock alltid en bedömning av barnets behov.

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den