Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Handlingsplaner

Hur fungerar en likabehandlingsplan?

Som stöd för arbetet med likabehandling, och mot diskriminering och kränkningar, ska förskolan varje år utarbeta en plan mot diskriminering och kränkande behandling.

I planen ska det finnas mål för de främjande och förebyggande insatserna som bygger på kartläggningar och utvärderingar av tidigare års arbete. 

Det ska finnas en beskrivning av vilket arbete som planeras och vilka rutiner som gäller. Planen ska beskriva hur barn medverkar i det främjande och förebyggande arbetet.

Planen ska vara känd hos alla på förskolan och hos barnens vårdnadshavare.

Likabehandlingsplanen ska vara ett levande dokument och ett verktyg i likabehandlingsarbetet.

Kontakt

Kontaktperson
Rektor förskola
Camilla Carlström Huusko
E-post: Camilla.carlstrom-huusko@ale

Avdelningar
Blå
Telefon: 0303-70 35 24

Grön
Telefon: 0303-70 35 12

Gul
Telefon: 0303-70 37 95

Röd
Telefon: 0303-70 35 14

Lila
Telefon: 0303-70 35 16

Orange
Telefon: 0303-70 32 51

Postadress
Gunnarsgårdens förskola
Ale kommun
449 80 Alafors

Hitta hit
Albotorget, Skepplanda
Visa på karta Länk till annan webbplats.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den