Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Nolängens förskola

Nolängens förskola bejakar lekens stora betydelse såväl inom- som utomhus.

nolängens förskola

Nolängens förskola ligger i Nol och har två avdelningar för barn i åldern 1–5 år.

Lekens betydelse för barns lärande

På Nolängen arbetar vi med leken i fokus. Vi ger barnen förutsättningar att använda sin fantasi och kreativitet. Genom leken arbetar vi med språkutveckling, matematik och naturvetenskap. Leken skapar en arena för samspel och kommunikation där vi som pedagoger vägleder och stöttar, utmanar och uppmuntrar.

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.

Alla människors lika värde

Ett förhållningssätt som uppmuntrar att olika är bra, att olika berikar är givet i vår verksamhet. Genom diskussioner, samtal och val av material arbetar vi aktivt med alla människors lika värde.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar Förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Barns inflytande och delaktighet

Vår verksamhet formas och utvecklas efter barnens nyfikenhet, intresse och behov. Förskolan vilar på en demokratisk grund och för oss är det viktigt att ge barnen möjlighet att påverka innehållet och utformningen av den pedagogiska verksamheten. 

Kontakt

Kontaktperson
Förskolechef
Eva Henrysson
E-post: Eva.Henrysson@ale.se

Avdelningar
Gullvivan
Telefon: 0303-70 35 64

Smörblomman
Telefon: 0303-70 35 65

Postadress
Nolängens förskola
Ale kommun
449 80 Alafors

Hitta hit
Gallåsvägen 2, Nol
Visa på kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Relaterad information

E-tjänster & blanketter

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2018-09-03 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.