Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Handlingsplanerer

Hur fungerar en likabehandlingsplan?

Som stöd för arbetet med likabehandling, och mot diskriminering och kränkningar, ska förskolan varje år utarbeta en plan mot diskriminering och kränkande behandling.

I planen ska det finnas mål för de främjande och förebyggande insatserna som bygger på kartläggningar och utvärderingar av tidigare års arbete. 

Det ska finnas en beskrivning av vilket arbete som planeras och vilka rutiner som gäller. Planen ska beskriva hur barn medverkar i det främjande och förebyggande arbetet.

Planen ska vara känd hos alla på förskolan och hos barnens vårdnadshavare.

Likabehandlingsplanen ska vara ett levande dokument och ett verktyg i likabehandlingsarbetet.

Kontakt

Kontaktperson
Rektor förskola
Eva Henrysson
E-post: Eva.Henrysson@ale.se

Avdelningar
Eld
Telefon: 0733-655156

Jord
Telefon: 0733-655165

Vatten
Telefon: 0733-052766

Luft
Telefon: 0733-052755

Postadress
Nolbäckens förskola
Ale kommun
449 80 Alafors

Hitta hit
Folketshusvägen 14C, Nol
Visa på karta Länk till annan webbplats.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den