Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Ansök eller säg upp plats

Ditt barn måste vara minst ett år för att få börja i förskola/familjedaghem. Du kan ansöka om plats åtta månader före det datum som du önskar barnomsorg. 

Hur ansöker jag?

  1. Du ansöker om plats via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ange i ansökan vilka förskolor eller familjedaghem som du är intresserad av.

Enskilda förskolor hanterar sina egna platser. Kontakta aktuell verksamhet för att få veta vilka regler som gäller.

Hur fördelar vi platserna?

Vi vill så långt det är möjligt ge ditt barn plats i den verksamhet du önskat. Hur väl vi kan möta önskemålen påverkas av när och inom vilken verksamhet du vill ha plats inom barnomsorgen. 

Om det är ont om platser på den förskola eller det familjedaghem som du önskat försöker vi hitta lösningar i närområdet.

Turordning

Barnen turordnas efter ködatum när vi fördelar platserna.
Vid samma ködatum turordnas barn efter ålder, äldre före yngre. Din kötid räknas tidigast sex månader innan ditt önskade placeringsdatum.

Utöver ködatum finns andra faktorer som påverkar turordningen. Bland annat tar vi hänsyn till barn med rätt till särskilt stöd för sin utveckling och barn som har äldre syskon placerade på den förskola/familjedaghem där familjen sökt plats. Detta under förutsättning att barn som har tidigare ködatum fått annat erbjudande. Tänk också på att syskonförtur bara beviljas om man ansöker om det senast fyra månader innan önskat placeringsdatum. 

Platsgaranti

Från ansökningsdatum är kommunen skyldig att erbjuda plats på en förskola i Ale kommun inom fyra månader.

När startar förskolan efter sommaren?

Du som får förskoleplats från och med hösten kan starta inskolning tidigast vecka 33. Under vecka 32 sker överflyttningarna mellan förskolorna. När många nya barn ska börja i förskolan under samma period kan det vara svårt att göra alla inskolningar på en gång. Därför kan ditt barns inskolningsstart bli lite senare än du har önskat.

Bor du i en annan kommun?

Du kan ansöka om plats även innan du flyttat till vår kommun. Då måste du kunna uppge din kommande boendeadress i Ale kommun.

Önskar du plats i annan kommun?

Du kan ansöka om plats i en annan kommun även om ditt barn är folkbokfört i Ale. Det är mottagande kommun som beslutar om kommunen kan erbjuda en plats.

Särskilda behov, allergier, sjukdom?

Notera i din ansökan om ditt barn har allergi, sjukdom, är i behov av särskilt stöd för sin utveckling eller annat som vi behöver ta hänsyn till.

OBSERVERA att eventuell specialkost måste anmälas före placeringsstart på ale.se Länk till annan webbplats.

Barnomsorg kväll och natt?

Vi erbjuder barnomsorg på kvällar och nätter måndag–torsdag.

  1. Läs mer här

Ändra i ansökan?

Du kan endast ändra din ansökan för att senarelägga inskolningen eller uppdatera dina kontaktuppgifter. Vid övriga ändringar krävs en ny ansökan.

Kontakta administrationen för barnomsorg telefon 0303-70 30 00.

Sekretessmarkering – skyddad identitet

Om skattemyndigheten har beslutat att ge dig sekretessmarkering ska du kontakta utbildningssamordnare när du ansöker om barnomsorg, telefon 0303-70 30 00.

Säga upp en plats

  1. Uppsägning görs via e-tjänst Länk till annan webbplats.

Uppsägningstiden är 30 dagar och räknas från den dag uppsägningen inkommit, såvida inte datum för avslut ligger längre fram i tid än 30 dagar. Om tiden mellan två placeringar är mindre än 90 dagar så kommer avgift att tas ut även för den lediga perioden.

Vi tar ut avgift under uppsägningstiden oavsett om platsen används eller inte.

Om ni som vårdnadshavare har samma folkbokföringsadress räcker det att en av er säger upp platsen. Om ni däremot har olika folkbokföringsadresser säger var och en upp sin del i barnets placering. 

Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den