Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Förändra eller säga upp plats

Byte av förskola eller familjedaghem

Önskar du av någon anledning byta förskola eller familjedaghem ansöker du om detta via e-tjänst barnomsorg och får då ett nytt ansökningsdatum.
Vid omplacering gäller inte garantidatum.

Möjlighet till byten är störst under perioden augusti-september.

Om du flyttar från Ale

Meddela ändringar till verksamhet och i e-tjänsten för barnomsorg. Du får behålla platsen högst två månader efter flyttdatum. Därefter upphör placeringen. Om behov finns att behålla platsen längre görs särskild ansökan på blankett.

Säga upp en plats

Uppsägningstiden är 30 dagar och räknas från den dag uppsägningen inkommit i e-tjänsten, såvida inte datum för avslut ligger längre fram i tid än 30 dagar. Om tiden mellan två placeringar är mindre än 90 dagar så kommer avgift att tas ut även för den lediga perioden.

Vi tar ut avgift under uppsägningstiden oavsett om platsen används eller inte.

Om ni som vårdnadshavare har samma folkbokföringsadress räcker det att en av er säger upp platsen. Om ni däremot har olika folkbokföringsadresser säger var och en upp sin del i barnets placering. 

Uppsägning av plats i förskola, familjedaghem eller fritidshem ska göras via e-tjänst barnomsorg.

Oanmäld frånvaro

Vid barns oanmälda frånvaro får platsen behållas i två månader. Därefter skickas information om att placering på förskolan avslutas.

Utebliven betalning

Vid utebliven betalning av avgift och krav skickas skulden vidare till inkasso. Läs mer under rubriken avgifter.

Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den