Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Placering och inskolning

I god tid före din placering på förskolan eller i familjedaghem får du via vår e-tjänst ett placeringserbjudande. Där står angivet vilken enhet som barnet fått plats på och datum för inskolningstart.

Platsen ska accepteras via vår e-tjänst barnomsorg inom 5 dagar. När du accepterat erbjudandet meddelas enheten som därefter kontaktar er. Om du inte svarar inom utsatt tid stängs ditt erbjudande och du måste ansöka på nytt.

Blir du erbjuden en placering som inte överensstämmer med något av dina önskemål kan du acceptera platsen och ändå behålla köplatsen till önskad enhet.

Inskolningstiden är avgiftsbelagd och följer ordinarie taxa. Inskolning ska påbörjas senast 14 dagar efter erbjudet datum. Avgift tas ut från erbjudet startdatum oavsett om vårdnadshavare önskar skjuta fram startdatum.

Om du ansökt om plats till kommunal förskola eller familjedaghem men tackar ja till en plats i enskild verksamhet innebär det att du tar tillbaka din ansökan till kommunal verksamhet.

Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den