Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Syskonförtur

Ale kommun tillämpar syskonförtur vilket innebär att syskon i möjligaste mån placeras tillsammans alternativt prioriteras till den förskola eller det familjedaghem där äldre syskon har sin placering. Detta under förutsättning att barn som har tidigare ansökningsdatum fått annat erbjudande och att det finns plats på önskad enhet.

Vid samma ansökningsdatum turordnas barnen med syskon först därefter äldre barn före yngre.

Med syskon avses helsyskon, halvsyskon och även barn som bor i samma hushåll.

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den