Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Avgifter för förskola och skolbarnomsorg

När ditt barn har plats i förskola och fritidshem beräknas din kostnad utifrån hushållets inkomst. För barn under tre år är den högsta avgiften 1 425 kronor per månad, samt från höstterminen det år barnet fyller 3 år är den högsta avgiften 998 kronor per månad.

Avgiftens storlek för barnen beräknas i procent av hushållets sammanlagda månadsinkomst (brutto, för närvarande 11 000–47 490 kronor) enligt följande, där barn 1 är det yngsta barnet i familjen:

Avgifter förskola

Omsorgstid/vecka

Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 4

Till och med 15 timmar

1,8 %

1,2 %

1,0 %

0

Mer än 15 timmar

3,0 %

2,0 %

1,0 %

0

Maxbelopp

1 425 kr

950 kr

475 kr

0

Avgift betalas 12 gånger per år. 

Allmän förskola

Från och med höstterminen (augusti) det år barnet fyller 3 år erbjuds allmän förskola avgiftsfritt 15 timmar per vecka (525 timmar per år). Är vistelsetiden mer än 15 timmar per vecka ges 30 % avdrag på barnets avgift för förskola. Vistelsetiden följer grundskolans läsårstider.

Avgifter fritidshem, lovverksamhet

Skolbarnsomsorg erbjuds till barn 6–12 år och omfattar fritidshem och lovverksamhet.

Fritidshem

  • Fritidshem innebär vistelse före och efter skoldagen samt skollov.
  • Avgift betalas 12 gånger per år.
  • Måltider ingår.

Lovverksamhet

  • Lovverksamhet innebär vistelse på skollov klockan 08.00–15.00.
  • Avgift betalas 4 gånger per år.
  • Måltider ingår.

Avgift beräknas i procent av bruttoinkomsten enligt följande:

Avgifter fritids

Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 4

2 %, max 950 kr

1 %, max 475 kr

1 %, max 475 kr

0

Inkomstuppgift

För att fastställa rätt avgift ska inkomstuppgift lämnas. Ny inkomstuppgift ska också lämnas vid förändring av inkomst. En gång per år begär kommunen in förnyad inkomstuppgift.

Beräkning av avgifter

Det är vårdnadshavares/sammanboendes totala bruttoinkomst per månad som är underlag för beräkning av avgiften. Den beräknas på en bruttoinkomst mellan 11 000 kr/mån och 47 490 kr/månad och tas ut i procent (1–3 %).

Maxtaxa

Maxtaxa innebär att avgiften inte kan överstiga maxbelopp oavsett om vårdnadshavare väljer kommunal eller fristående verksamhet.

Uppsägning

Uppsägningstiden är 30 dagar och räknas från den dag uppsägningen inkommit till sektorkontoret, såvida inte datum för avslut ligger längre fram i tid än 30 dagar. Om tiden mellan två placeringar är mindre än 90 dagar så kommer avgift att tas ut även för den lediga perioden. Uppsägning görs via e-tjänst.

Vi tar ut avgift under uppsägningstiden oavsett om barnet nyttjar platsen eller inte.

Om barnet har två vårdnadshavare ska uppsägningen göras gemensamt. Om platsen delas av två vårdnadshavare ska uppsägningen göras av vårdnadshavarna var för sig.

Avgiftsgrundande inkomst

Här kan du läsa mera om vad som är avgiftsgrundande inkomst

Relaterad information

E-tjänster & blanketter

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2019-07-16 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.