Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Debitering

Betalning

Fakturan skickas ut i början av månaden. Förfallodag är den sista i månaden.
Om fakturan inte betalas inom rätt tid kommer inkassoavgift att tas ut enligt inkassolagen. Vid utebliven betalning av avgift skickas ärendet vidare till inkasso.

Platsinnehavare och betalningsansvariga

Det är barnets vårdnadshavare som ansöker om barnomsorgsplats och blir platsinnehavare. För barn som är placerade i familjehem är familjehemmet platsinnehavare. Bor vårdnadshavarna i samma hushåll blir båda platsinnehavare och därmed ansvariga för barnomsorgsavgiften.

Vårdnadshavare

Om vårdnadshavarna inte har gemensamt hushåll men gemensam vårdnad ska båda vara platsinnehavare om båda nyttjar barnomsorgen. Barnet har en placering men vårdnadshavarna räknas som separata hushåll och får var sin räkning (delad faktura).

Vårdnadshavarna ska själva kontakta kommunen för att begära delad faktura när man får olika folkbokföringsadresser. Räkningen kommer då att proportioneras procentuellt mellan hushållen efter respektive hushålls avgiftsgrundande inkomst och tillsynsbehov.       

Då vårdnadshavare har delad faktura och en av vårdnadshavarna säger upp sin del av plats, beräknas avgiften utifrån den vårdnadshavares inkomst som har kvar sin plats.

För ytterligare information kontakta administrationen för barnomsorg via kommunens kontaktcenter på tel 0303-70 30 00.

En vårdnadshavare

I hushåll där endast en är vårdnadshavare, har vårdnadshavarens barn rätt till plats i förskola, familjedaghem eller fritidshem oberoende om sambo, make, maka är föräldraledig eller arbetssökande. Barnets närvarotid baseras på vårdnadshavarens inlämnade schema för vistelsetid.

Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den