Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Fritidshem

Barn som går i förskoleklass eller i skolår 1-6 i grundskolan kan få skolbarnsomsorg i fritidshem. Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grund- och grundsärskolan. Det ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Verksamheten är avgiftsbelagd och ansökan görs via e-tjänst Länk till annan webbplats.

Vid ansökan till fritidshem sker placering efter det att vårdnadshavaren tackat ja till erbjudandet i e-tjänsten. Det är ingen kötid för att få plats. De erbjuds fritidshemsplacering så nära skolenheten som möjligt.

Fritidshemmen är alla knutna till respektive skola. Där kan barnen vistas de delar av dagen när de inte går i skolan. Om eleven går i en enskild skola som inte erbjuder fritidshem, ska eleven erbjudas fritidshem av hemkommunen.

Fritidshem under skollov

Under lovdagar finns det möjlighet att vara på fritidshemmet hela dagarna. Barn som normalt inte har någon fritidsplacering men som tillfälligt behöver detta under skollov, kan ansöka om lovfritids.

Begränsat öppethållande på fritidshemmen läsåret 2021–2022

Under läsår 2021–2022 har fritidshemmen i Ale begränsat öppethållande under följande dagar:

  • Höstterminen 2021: 16 augusti, 1 november
  • Vårterminen 2022: 10 januari, 17 juni
  • Sommar 2022: vecka 28-31

Öppettider

På de kommunala fritidshemmen i Ale kan ditt barn få vara på vardagar mellan klockan 06.00 - 18.00 i den omfattning som behövs med hänsyn till vårdnadshavares förvärvsarbete eller studier.

Fritidshemmen har begränsade öppettider under sommaren och vissa skollov. Förskolor och fritidshem samordnas under denna period eftersom antalet barn då är färre.

Ahlafors fria skola har också fritidshem knutet till skolan. Deras öppettider kan avvika från kommunens. Kontakta skolan för mer information.

Vistelsetid

Vistelsetiden är arbetstid/studietid plus restid. Om vårdnadshavare är arbetslös eller föräldraledig gäller vistelse upp till 30 timmar inklusive skoltid, räknas från skoldagens början. Detta innebär en samlad dag från skolstart och i snitt 6 timmar framåt per dag, exempelvis kl.08.00 - 14.00 måndag till fredag.

Avgift fritids

Här kan du läsa mer om barnomsorgsavgiften.

Säga upp en plats

Uppsägning av en plats i fritidshem ska göras via vår e-tjänst Länk till annan webbplats..

Uppsägningstiden är 30 dagar och räknas från den dag uppsägningen inkommit till sektorkontoret såvida inte datum för avslut ligger längre fram i tid än 30 dagar. Om tiden mellan två placeringar är mindre än 90 dagar så kommer avgift att tas ut för den lediga perioden. Detsamma gäller när plats i fritidshem sägs upp över sommaren.

Vi tar ut avgift under uppsägningstiden oavsett om barnet nyttjar platsen eller inte.

Om ni som vårdnadshavare har samma folkbokföringsadress räcker det att en av er säger upp platsen. Om ni däremot har olika folkbokföringsadresser säger var och en upp sin del i barnets placering. 

Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den