Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Ny förskola i Nol,

Nolbäckens förskola

Nu har vi påbörjat byggnationen av en ny förskola i Nol. Förskolan kommer att byggas strax öster om Nolskolan (området som sanerats). 

 

Nolhagens förskola flyttar in till Nolbäckens nya och större lokaler under första kvartalet 2021.

Vad händer just nu i projektet?

Pågående arbeten maj 2020

 • Träfasad och innerväggar
 • Elinstallationer i innerväggar samt framdragning matningar
 • Solcellsfästen är på gang och snart avslutar vi takjobben för ett tag
 • Fläktrum och ventilationsaggregat
 • Plattläggning och gräsytor
 • Undertak påbörjas i färdiga hemvister
 • Målning invändigt.
 • Hiss är snart monterad
 • utvändiga plåt jobb
 • Plattsättning och massagolv i storkök: 
 • Inklädnad balkar för brandsäkerhet

Information om byggnationen

Vid arbetsområdets norra entré samt på denna sida kommer aktuell information om byggnationen att publiceras.

Tidplan

Mark- och grundförstärkande åtgärder påbörjades i slutet av september 2019 och förskolan beräknas vara färdig våren 2021.

Förhöjda ljudnivåer

Under oktober och november månad utförs mark- och pålningsarbeten som dagtid kommer att innebära förhöjda ljudnivåer i området.

Information om förskolan

Förskolan kommer att ha plats för cirka 140 barn på två våningar.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2020-06-02