Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Schema, grund för placering och vistelsetid

Schema

Schema över barnets vistelsetid ska registreras i appen IST-Home-Skola Länk till annan webbplats. minst två veckor i förväg. Ett schema som registreras i appen ska vara varaktigt och motsvara en normal arbetsvecka.

Sjukanmälan

Du anmäler att barnet är sjukt i appen IST-Home-Skola Länk till annan webbplats. så tidigt som möjligt. Glöm inte att informera oss om att barnet har blivit friskt senast kl 12.00 dagen innan barnet ska komma tillbaka.

Grund för placering

Grund för placering styr vistelsetid i förskolan.

Se följande grunder för placering:

  • Arbete/Studier – När du arbetar eller studerar heltid
  • Arbete/studier max 15 tim – När du arbetar men bara har behov av 15 tim omsorgstid i veckan.
  • Föräldraledig – När du är föräldraledig med syskon
  • Arbetssökande – När du söker arbete
  • Allmän förskola – När du är hemma utan ersättning (hemmafru/hemmaman). Gäller från hösten det året som barnet fyller 3 år.

Tänk på att du behöver ändra grund för placering om någonting förändras, exempelvis går från att jobba till att vara föräldraledig eller arbetssökande eller tvärt om.
Grund för placering ändrar du i Ales e-tjänst för barnomsorg. Länk till annan webbplats.

Vistelsetid

Vistelsetiden är arbetstid/studietid plus restid eller max 15 timmar i veckan.
Se följande exempel:

Vistelsetid vid arbetssökande/föräldraledig
Barn 1-5 år får vara i förskolan upp till 15 timmar per vecka. Vanligtvis vistas barnet i förskolan 09.00-14.00 tre dagar i veckan.

Barn i förskolan (1–5 år) får i direkt samband med syskons födelse behålla sitt ordinarie schema i 10 arbetsdagar. Därefter gäller 15 timmar per vecka.

Barn 6-12 år får vara i skolan/fritidshem upp till 30 timmar per vecka inklusive skoltid. Tiden räknas från skoldagens början och innebär en samlad dag från skolstart och i snitt sex timmar framåt per dag, exempelvis kl 08.00-14.00 måndag-fredag.

Vistelsetid vid sjukskrivning/graviditetspenning
Om vårdnadshavare blir sjukskriven eller får graviditetspenning sker en bedömning av omsorgsbehovet utifrån tidigare placeringstid och sjukdomens omfattning av rektor.

Vistelsetid vid distansarbete/skiftarbete/periodarbete
Om en vårdnadshavare arbetar sammanhängande tid på annan ort och därmed har en längre ledighet erbjuds 15 timmar per vecka under perioden för ledigheten. Detsamma gäller exempelvis vid skiftarbete, dock gör då förskolan en individuell bedömning utifrån barnets behov. Avgiften är densamma.

Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den