Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Vistelsetid och schema

Schema över barnets vistelsetid ska registreras i Ale kommuns e-tjänst Länk till annan webbplats. minst två veckor i förväg.

Ett schema som registreras i e-tjänsten ska vara varaktigt och motsvara en normal arbetsvecka. Vistelsetiden är arbetstid/studietid plus restid. Om ni har semester eller av annan anledning är lediga under en kortare period meddelar ni det till förskolan.

Arbetssökande/föräldraledig

Barn 1-5 år får vara i förskolan upp till 15 timmar per vecka. Vanligtvis vistas barnet i förskolan 09.00-14.00 tre dagar i veckan.

Barn 6-12 år får vara i skolan/fritidshem upp till 30 timmar per vecka inklusive skoltid. Tiden räknas från skoldagens början och innebär en samlad dag från skolstart och i snitt sex timmar framåt per dag, exempelvis kl 08.00-14.00 måndag-fredag.

Barn i förskolan (1–5 år) får i direkt samband med syskons födelse behålla sitt ordinarie schema i 10 arbetsdagar. Därefter gäller 15 timmar per vecka.

Sjukskriven/graviditetspenning

Om vårdnadshavare blir sjukskriven eller får graviditetspenning sker en bedömning av omsorgsbehovet utifrån tidigare placeringstid och sjukdomens omfattning.

Distansarbete/skiftarbete/periodarbete

Om en vårdnadshavare arbetar sammanhängande tid på annan ort och därmed har en längre ledighet erbjuds 15 timmar per vecka under perioden för ledigheten. Detsamma gäller exempelvis vid skiftarbete, dock gör då förskolan en individuell bedömning utifrån barnets behov. Avgiften är densamma.

Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den