Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Ales grundsärskola

Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning eller med betydande och bestående hjärnskada en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. Grundsärskolan har ett nära samarbete med grundskolan.

Hög personaltäthet, hög kompetens och alternativa arbetssätt är
kännetecknande för vår verksamhet.

Omfattning

Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Grundsärskolan har en egen läroplan som innehåller kursplaner. Innehållet i dessa ligger nära grundskolans kursplaner. Det går bra att kombinera dessa.

Egna klasser för grundsärskolans elever finns på Kronaskolan och Aroseniusskolan i Älvängen. Vi har också en integrerad grupp i grundskolan på Aroseniusskolan. Det finns även elever som går integrerade i grundskoleklasser i andra skolor.

Träningsskola

Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Skolformen har andra kursplaner som ligger nära grundsärskolans, och det går att kombinera dessa.

​Ansökan till grundsärskolan

Vårdnadshavarna ansöker om att barnet ska bli mottaget i grundsärskolan hos rektor. Beslut om mottagande i grundsärskolan grundar sig på en utredning som innehåller en pedagogisk, en psykologisk, en medicinsk och en social bedömning.

Om det blir aktuellt för ett barn att börja grundsärskolan blir vårdnadshavarna informerade om skolform, arbetssätt och kursplaner. De får möjlighet att besöka grundsärskolan. Barnet tas emot i grundsärskola eller träningsskola beroende på den kursplan som bäst svarar mot elevens behov.

Kontakt

Kronaskolan (årskurs 1-6)

Skolexpedition
Telefon: 0303- 70 36 30
E-post: sarskolan@ale.se

Rektor
Elma Dzanic

Biträdande rektor
Hannes Wolff

Skoladministratör
Ann-Christine Hult

Skolsköterska
Johanna Axander

Skolpsykolog
Karl Möllerström

____________________________

Aroseniusskolan (årskurs 7-9)

Skolexpedition
Telefon:0303- 70 34 47
E-post: sarskolan@ale.se

Rektor
Elma Dzanic

Biträdande rektor
Hannes Wolff

Skoladministratör
Zeljka Bjelica

Studie- och yrkesvägledare
Britt Hallgren

Skolsköterska
Natalie Algar

Skolkurator
Veronica Bergqvist

Postadress
Ale kommun
Särskolan
449 80 Alafors

Hitta hit
Kronaskolan
Myternas väg 1, Älvängen
Visa på karta Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den