Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Alboskolan

Alboskolan är en skola för elever i skolår 4-6. Här finns totalt åtta klasser med elever i åldrarna 10-13 år. Skolan arbetar med två arbetslag. Ett som arbetar med eleverna i åk 4 och ett som arbetar med åk 5-6.

Skolan är en plats för lärande och utveckling. I lärandet växer allas självförtroende, kunskaper och färdigheter utifrån var och ens delaktighet, behov och erfarenheter.

Viktiga ord för Alboskolan är:
- A L B O -

 • Ansvar
  Alla är trygga på skolan, vi respekterar varandra
 • Lärande
  Laget går före jaget, vi gör varandra bra
 • Bekräftelse
  Alla är lika viktiga, vi ger varandra beröm
 • Ordning
  Vi är förebilder för varandra
  Vi är rädda om våra saker och håller ordning på dem

Kontakt

Kontaktperson

Telefon expedition: 0303-70 35 46
E-post: alboskolan@ale.se

Rektor
Monika Blom

Biträdande rektor
Gordana Stojanoska

Skoladministratör
Johan Hålt

Verksamhetssamordnare
Johanna Jonsson                                       

Skolsköterska
Madeleine Darwall

Skolkurator
Linda Hult

 Frånvaroanmälan
Teletjänst på svenska: 0515-869 57
Teletjänst på arabiska: 0515-77 66 05
Teletjänst på engelska: 0515-77 66 06
Via webben: ale.skola24.se Länk till annan webbplats.

Läs mer om frånvaroanmälan

Postadress
Alboskolan
Ale kommun
449 80 Alafors 

Hitta hit
Albotorget 6, Skepplanda
Visa på karta Länk till annan webbplats.

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den