Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Handlingsplaner

Här samlar vi handlingsplaner och policydokument. Dessa dokument styr skolans sätt att arbeta.


Likabehandlingsplan - plan mot diskriminering och kränkande behandling

Som stöd för arbetet med likabehandling, och mot diskriminering och kränkningar, ska skolan varje läsår utarbeta en plan mot diskriminering och kränkande behandling.

I planen ska det finnas mål för de främjande och förebyggande insatserna som bygger på kartläggningar och utvärderingar av tidigare års arbete. 

Det ska finnas en beskrivning av vilket arbete som planeras och vilka rutiner som gäller. Planen ska beskriva hur barn och elever medverkar i det främjande och förebyggande arbetet.

Planen ska vara känd hos alla på skolan och hos alla elevers vårdnadshavare.

Det är viktigt att samtliga vuxna och elever på skolan har en gemensam syn på dessa frågor, eftersom likabehandlingsplanen ska vara ett levande dokument och ett verktyg i likabehandlingsarbetet.

Kontakt

Kontaktpersoner

E-post åk F-6: kronaskolan@ale.se 

E-post anpassad grundskola 1-6: sarskolan@ale.se 


Telefon expedition åk F-3: 0303-70 36 76

Skoladministratör
Lena Kristiansen

Rektor årskurs F–3 samt fritids (Kronahuset)
Susanne Åkerström

Rektor årskurs F-3 samt fritids (Madenhuset)
Annika Wessberg


Telefon expedition åk 4-6: 0303-70 36 30 

Administratör
Ann-Christine Hult

Rektor årskurs 4–6
Urban Göransson

Verksamhetssamordnare
Camilla Johnsson, F-6


Telefon expedition anpassad grundskola 1-6: 0303-70 36 30 

Administratör
Ann-Christine Hult

Rektor anpassad grundskola 1-6
Elma Dzanic

Biträdande rektor anpassad grundskola
Hannes Wolff
                                                  

Skolsköterska Kristina Nordgren, åk F-3

Skolsköterska Johanna Axander, åk 4-6 och anpassad grundskola 1-6

Skolkurator Johanna Gabrielsson, åk F-3

Skolkurator Weronica Bergkvist, åk 4-6 och anpassad grundskola 1-6
Frånvaroanmälan
Teletjänst på svenska: 0515-869 57
Teletjänst på arabiska: 0515-77 66 05
Teletjänst på engelska: 0515-77 66 06
Via webben: ale.skola24.se Länk till annan webbplats.

Läs mer om frånvaroanmälan

Postadress
Kronaskolan
Ale kommun
449 80 Alafors

Hitta hit
Myternas väg 1, Älvängen
Visa på karta Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den