Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Elevhälsa

Elevhälsans uppdrag är främst att vara förebyggande och hälsofrämjande. På varje skola i Ale kommun finns det skolsköterska, skolkurator/socialpedagog och skolpsykolog. De tre yrkesgrupperna ingår i skolans elevhälsoteam tillsammans med specialpedagog. På vissa skolor ingår också studie- och yrkesvägledare.

Elevhälsoteamet

Elevhälsoteamet leds av rektor på skolan. Elevhälsoteamet arbetar med att stödja elevers utveckling mot läroplanernas mål, främja elevernas utvecklande av en god psykisk och fysisk hälsa samt att främja en god miljö och en god lärandesituation på skolan.

Skolsköterska, skolkurator/socialpedagog, skolpsykolog och skolläkare ingår i den centralt organiserade elevhälsan med en egen chef men det dagliga arbetet på skolan samordnas och leds av respektive rektor.

Elevhälsan arbetar på skolans uppdrag

För samtliga professioner i elevhälsan gäller att det är skolans uppdrag som är utgångspunkten för varje insats, både på grupp och på individnivå. Elevhälsan har inte något behandlingsuppdrag eller möjlighet att erbjuda långvariga stödkontakter, om sådant behov finns är det primärvården, till exempel barn- och ungdomspsykolog, barn- och ungdomspsykiatrin eller socialtjänsten som ansvarar. Det finns ett nära samarbete med primärvården, socialtjänsten och elevhälsan.

Anmälningsplikt

Liksom alla verksamma inom skolan har elevhälsans personal enligt 14 kap 1 § Socialtjänstlagen skyldighet att genast rapportera till Socialförvaltningen om de misstänker att barn eller unga far illa.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den