Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Modersmål

Modersmål är ett frivilligt ämne som du kan ansöka om att få läsa. Det finns en egen kursplan och du får omdömen och betyg precis som i alla andra ämnen.

För att ha rätt till undervisning i modersmål måste du som elev ha grundläggande kunskaper i ditt modersmål och dagligen använda språket i umgänget med familjen. Det sistnämnda gäller inte adopterade barn eller elever med ett minoritetsspråk.

Utökad rätt till undervisning i nationella minoritetsspråk

Sverige har fem nationella minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Elever som hör till de nationella minoriteterna har utökad rätt till modersmålsundervisning. Det betyder bland annat att ett nationellt minoritetsspråk även ska kunna läsas som ett nybörjarspråk.

Minst fem elever

För att vi ska kunna erbjuda modersmålsundervisning måste det finnas minst fem elever som söker det aktuella språket samt en lämplig lärare. När det gäller minoritetsspråken samiska, meänkieli, romani chib, finska och jiddisch gäller dock inte minimikravet på antal elever (SFS 2008:97).

Eftersom modersmålsundervisning startar först då det finns fem sökande elever är det viktigt skicka in en ansökan även om det inte finns någon undervisningsgrupp för tillfället. Eleven kan bara få undervisning i ett modersmål.

Vi undervisar i

 • Albanska
 • Arabiska
 • Bosniska
 • Dari
 • Engelska
 • Kinesiska /mandarin
 • Nederländska
 • Persiska
 • Polska
 • Portugisiska
 • Rumänska
 • Ryska
 • Samiska (nord och syd)
 • Serbiska
 • Somaliska
 • Sorani /kurdiska
 • Spanska
 • Swahili
 • Taiwanesisk mandarin
 • Thailändska
 • Tigrinja
 • Turkiska
 • Tyska
 • Ungerska

Ansökan om modersmålsundervisning

Om en elev är intresserad av att delta i modersmålsundervisning, ska en ansökan göras. Vårdnadshavare ansöker om modersmål via e-tjänst. En ansökan gäller för hela grundskoletiden.

Sista ansökningsdag för höstterminsstart är den 15 april och för vårterminsstart den 15 november. Besked om tid och plats för undervisningen får elev och vårdnadshavare strax efter terminsstart.

 1. Ansökan om modersmålsundervisning Länk till annan webbplats.

Flera språk – fler möjligheter

Språk är en tillgång som ska utvecklas och utnyttjas. Det är en stor fördel för samhället att många människor är flerspråkiga.

Svensk forskning visar att elever som kontinuerligt deltagit i modersmålsundervisning:

 • har högre betyg i svenska, engelska och matematik.
 • behärskar svenska bättre än andra flerspråkiga elever.
 • är tryggare och trivs bättre i skolan än andra flerspråkiga elever.
 • behärskar abstrakta begrepp bättre än andra flerspråkiga elever.
 • lär sig mycket om det nya landet.
 • utgör en brygga till integrationen i den nya kulturen.

Hämtat från Skolverkets rapport 2002: "Flera språk — flera möjligheter"

Kontakt

Kontaktpersoner
Enheten för flerspråkighet
Enhetschef
Ban Saeed

Postadress
Ale kommun
Kyrkbyskolan, Enheten för flerspråklighet
449 80 Alafors

Hitta hit
Kyrkbyskolan
Vitklövergatan, Nödinge
Visa på karta Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den