Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Grundskola, grundsärskola

Skolan ska vara en plats för arbete, möten och utvecklande som syftar till att ge eleverna de kunskaper och färdigheter de behöver för att delta i samhällslivet. I Ale kommun finns tolv kommunala grundskolor, samt grundsärskola och en fristående skola, Ahlafors fria skola.

Förskoleklass

Förskoleklassen är en ettårig skolform som alla barn börjar det år de fyller sex år. Den fungerar som en mjuk övergång till ditt barns fortsatta skolgång. Utbildningen i förskoleklassen ska stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Grundskola

Grundskolan omfattar årskurs 1-9. Barnen börjar i regel första klass vid sju års ålder. Om ditt barn har börjat i förskoleklass fortsätter barnet i första klass på samma skola.

Grundsärskola

Grundsärskolan är en egen skolform och tar emot elever i åldern 7-16 år. Läroplanen är samma som för grundskolan men med egna kursplaner.  

Skolplikt och rätt till utbildning

Skolplikten börjar höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år och upphör vid vårterminens slut det tionde året efter det att eleven har börjat fullgöra skolplikten. För de flesta elever är det när de har gått ut årskurs 9.

Skolplikt innebär att barn måste gå i skolan och delta i den verksamhet som anordnas där. För att inte behöva gå till skolan ska barnet ha ett giltigt skäl, till exempel sjukdom eller ledighet som skolan beviljat.

Regelverk

Skollagen innehåller de grundläggande bestämmelserna om förskola, förskoleklass, fritidshem, skola och vuxenutbildning.
Länk till Skolverket Länk till annan webbplats.

Läroplaner

En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas av de verksamheter som omfattas av förordningen. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet. På skolverkets hemsida hittar du läroplaner för alla skolformer.

Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den