Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Kronaskolan

Kronaskolan är en nybyggd skola i Älvängen för elever i förskoleklass till och med årskurs 6. Eleverna i förskoleklass och årskurs 1 går i Madenskolan som tillhör Kronsakolan. I byggnaden Kronan finns både förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, skolbibliotek och en fullstor idrottshall.

En skola full av möjligheter

Sedan läsåret 2015/2016 har personalen arbetat med den bärande idén att alla barn är allas barn, för att skapa de bästa förutsättningarna för att bli en riktigt bra skola.

Eleverna har röstat fram att Kronans matsal ska heta Restaurang Juvelen. Här äter eleverna frukost, lunch och mellanmål som lagas i skolans tillagningskök.

Skolgården har utformats i samråd med elevråden och flera utmanande lekredskap och lekytor har skapats. Skolan har tillgång till en skateyta och en skolskog som rustats upp i närheten av skolan. I skolskogen blir det undervisning både på skoltid och fritidstid.

Skolan har en fullstor idrottshall, ämnessalar i naturorientering (NO), bild, hemkunskap, musik, slöjd och skolbibliotek med en skolbibliotekarie.

Grön byggnad

Huset är byggt som passivhus, vilket innebär att det är byggt för att vara energisnålt. Bland annat producerar huset sin egen el genom en solcellsenergianläggning på taket.

Utöver att vara en klimatsmart byggnad med mycket låg energiförbrukning fungerar byggnaden som pedagogiskt verktyg för eleverna med bland annat displayer som visar solelproduktion kontinuerligt.

Kronaskolans organisation

Skolan är uppdelad i flera arbetslag som är döpta efter ädelstenar för att knyta an till Kronan och Restaurang Juvelen.

Kronaskolan består av fyra enheter, förskola, grundsärskola, grundskola f-3 och grundskola 4-6 men med intentionen att arbeta tillsammans för barnens bästa.

Förskoleklass och årskurs 1 är går i Madenskolan. Madenskolan blev ombyggd under 2017 och invigd i augusti.

Grundsärskolans klasser finns integrerade i grundskolans arbetslag.

Kontakt

Kontaktpersoner

E-post: kronaskolan@ale.se

Telefon expedition: 0303-70 36 76
Rektor årskurs F–3 samt fritids
Melanie Tippmann

Telefon expedition: 0303-70 36 63
Rektor årskurs 4–6
Urban Göransson

Tf. rektor år 1-6 särskolan
Ulla Falk

Verksamhetssamordnare                                                                          Camilla Johnsson

Skoladministratör
Marie Färdmar

Skolsköterska
Elisabeth Borgenstierna
Kristina Nordgren

Skolkurator
Agnetha Herdesköld
Malin Nordqvist

Frånvaroanmälan
Teletjänst på svenska: 0515-869 57
Teletjänst på arabiska: 0515-77 66 05
Teletjänst på engelska: 0515-77 66 06
Via webben: ale.skola24.selänk till annan webbplats

Läs mer om frånvaroanmälan

Postadress
Kronaskolan
Ale kommun
449 80 Alafors

Hitta hit
Myternas väg 1, Älvängen
Visa på kartalänk till annan webbplats

Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2020-09-07