Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Inflyttning, byta skola, säga upp skolplats

Om du är nyinflyttad i Ale eller vill byta skola under läsåret använder du e-tjänsten för skolval/skolbyte. Observera att du inte kan söka skola tidigare än sex månader i förväg.

Nyinflyttad i kommunen

När du och ditt barn flyttar in i kommunen söker du plats på skola via e-tjänsten för skolbyte. Du kan söka skolplats tidigast sex månader innan ditt barn ska börja. E-tjänsten för skolbyte är stängd under den period som skolvalet pågår.

Är ditt barn folkbokförd i annan kommun?

Om ditt barn är folkbokfört i annan kommun kan du ansöka om skolplats, men ditt barn kan endast få skolplacering i kommunen i mån av plats.

Hur gör jag om jag vill byta skola?

Om du vill byta skola under läsåret använder du e-tjänsten för skolbyte. Under den period som skolvalet pågår är e-tjänsten för skolbyte stängd.

Säga upp skolplats

Du behöver säga upp barnets plats på skolan om:

  • Barnet flyttar från kommunen och får en skolplacering i den nya kommunen
  • Barnet har fått en skolplacering utanför kommunen
  • Barnet har fått en plats på fristående skola inom kommunen

När får jag besked?

Ansökningarna behandlas behandlas löpande och du får besked så snart ansökan är behandlad. Om du ansöker om skolplacering tidigare än fyra månader i förväg behandlar vi inte ansökan utan du får tillbaka ett automatiskt meddelande om avslag.

Kan jag välja vilken skola jag vill?

Du som vårdnadshavare har rätt att välja skola för ditt barn i hela kommunen. Om du önskar en annan skola i kommunen än den som är reserverad kan ditt barn få skolplacering där i mån av plats. Det är kommunen som avgör hur många elever som får plats på varje skola. Kommunen ska i första hand utgå från vårdnadshavarens önskemål. När antalet elever som vill gå på en skola är större än det antal platser som finns på skolan bedömer kommunen vilka elever som har företräde till en plats på skolan.Kommunen gör bedömningen utifrån skollagens regler. 

Vem får plats om efterfrågan är större än antal platser?

Utbildningsnämnden har tagit beslut om följande antagningsprinciper om efterfrågan överstiger antalet tillgängliga platser.

  1. Barn i behov av särskilt stöd av pedagogisk eller social karaktär som har behov av att placeras vid en viss skolenhet.
  2. Barn som bor inom önskad skolas skolområde.
  3. Barn som bor inom 2 kilometers gångavstånd och som har syskon som går i F-3 på den aktuella skolan det läsår barnet ska börja.
  4. Barn boende inom Ale kommun men utanför önskad skolas skolområde, med hänsyn taget till relativ närhet.
  5. Barn boende utanför Ale kommun

Här kan du läsa Utbildningsnämndens beslutet Pdf, 317 kB.

Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den