Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Egenvård av barn och elever

Ibland kan det hända att ditt barn behöver någon form av hälso- och sjukvårdsåtgärd under sin vistelse i förskola eller skola. En läkare kan bedöma om en åtgärd kan utföras som så kallad egenvård. Det innebär att till exempel en förälder, en personlig assistent, skolpersonal eller barnet självt kan utföra åtgärden efter instruktion.

Det är hälso- och sjukvården som bedömer

Du som förälder kan många gånger ta ansvar för barnets egenvård hemma. När ditt barn börjar i skolan/förskolan eller får en insats från socialtjänsten måste hälso- och sjukvården göra en ny medicinsk bedömning utifrån de nya förutsättningarna. Det är behandlande läkare som bedömer om egenvården kan utföras i skolan/förskolan. I de fall det finns oklarheter har rektor/förskolechef en dialog med behandlande läkare.

Vem har ansvaret?​

Skolan/förskolan har ansvaret för att ditt barn får hjälp med sin egenvård under skoltid, till exempel att ta sin medicin. Det är du som vårdnadshavare som ansvarar för att skolan/förskolan får rätt information om barnets egenvårdsbehov.

Det är inte elevhälsans medicinska del som har ansvar för att utföra egenvård. Skolsköterska deltar dock vid behov i planering och samverkan kring elevens egenvård.

Socialstyrelsens föreskrifter

Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) gäller när man bedömer om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Föreskrifterna ställer bland annat krav på att hälso- och sjukvården vid bedömningen utgår från patientens säkerhet.

För diabetes behövs en särskild blankett

Blanketten om egenvård gäller inte diabetes. Nationella Diabetesteamet och Diabetes i Skolan-projektet har tagit fram en individuell vårdplan för egenvård i skolan av diabetes. Varje barndiabetesmottagning är enligt lag skyldig att ansvara för att vårdplanen fylls i och att se till att den efterlevs i samarbete med familj och skola.

Anmälan om egenvård till förskola/skola

Det är behandlande läkare som bedömer om egenvården kan utföras i skolan/förskolan. I de fall det finns oklarheter har rektor/förskolechef en dialog med behandlande läkare.
Länk till egenvårdsrutin i Västra Götalandsregionensregionen Länk till annan webbplats.

Blankett egenvård Västra Götalandsregionen Länk till annan webbplats.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den