Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Fritidshem

Barn som går i förskoleklass eller i skolår 1-6 i grundskolan kan få skolbarnsomsorg i fritidshem i den omfattning som behövs med hänsyn till vårdnadshavares förvärvsarbete eller studier.


Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grund- och grundsärskolan. Det ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation.


Fritidshemmen är alla knutna till respektive skola. Där kan barnen vistas de delar av dagen när de inte går i skolan. Om eleven går i en enskild skola som inte erbjuder fritidshem, ska eleven erbjudas fritidshem av hemkommunen.

Ansökan

Ansökan om plats sker via Ales e-tjänst för barnomsorg. Vid ansökan till fritidshem sker placering efter det att vårdnadshavaren tackat ja till erbjudandet i e-tjänsten. Det är ingen kötid för att få plats. De erbjuds fritidshemsplacering så nära skolenheten som möjligt.

Avgift

Här kan du läsa mer om barnomsorgsavgiften. Länk till annan webbplats.

Vistelsetid

Vistelsetiden är arbetstid/studietid plus restid. Om vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldraledig gäller vistelse upp till 30 timmar inklusive skoltid, räknas från skoldagens början. Detta innebär en samlad dag från skolstart och i snitt 6 timmar framåt per dag, exempelvis kl.08.00 - 14.00 måndag till fredag.

Uppsägning av plats

Uppsägning av en plats sker via Ales e-tjänst för barnomsorg.

Uppsägningstiden är 30 dagar och räknas från den dag uppsägningen inkommit till kommunen, såvida inte datum för avslut ligger längre fram i tid än 30 dagar. Om tiden mellan två placeringar är mindre än 90 dagar så kommer avgift att tas ut för den lediga perioden. Detsamma gäller när plats i fritidshem sägs upp över sommaren.

Vi tar ut avgift under uppsägningstiden oavsett om barnet nyttjar platsen eller inte.

Om ni som vårdnadshavare har samma folkbokföringsadress räcker det att en av er säger upp platsen. Om ni däremot har olika folkbokföringsadresser säger var och en upp sin del i barnets placering. 

Öppettider

De kommunala fritidshemmen i Ale har normalt öppet helgfri måndag till fredag mellan klockan 06:00 till 18:00. Begränsade öppettider förekommer, se nedan.

Begränsade öppettider under läsåret 2021–2022

  • Höstterminen 2021: 16 augusti, 1 november
  • Vårterminen 2022: 10 januari, 17 juni
  • Sommar 2022: vecka 28-31

Fritidshem under skollov 

Under lovdagar finns det möjlighet att vara på fritidshemmet i den omfattning som behövs med hänsyn till vårdnadshavares förvärvsarbete eller studier. Barn som normalt inte har någon fritidsplacering men som tillfälligt behöver detta under skollov, kan ansöka om lovfritids.

Fritidshem under semesterperiod och julledighet

Under jul och nyår samt under semesterperioden juli–augusti minskar oftast antalet barn på våra fritidshem. Med anledning av detta kan fritidshem bedrivas gemensamt under denna perioden.

Öppettider under julledigheten 2021

Garnvindeskolans fritidshem

Öppet hela lovet

Nolskolans fritidshem

Öppet hela lovet

Surteskolans fritidshem

Öppet hela lovet

Bohusskolans fritidshem

Öppet hela lovet

Nödingeskolans fritidshem

Öppet hela lovet. Eleverna äter lunch i samma matsal som eleverna från Kyrkbyskolans fritidshem men separat från varandra

Kyrkbyskolans fritidshem

Öppet hela lovet. Eleverna äter lunch i samma matsal som eleverna från Nödingeskolans fritidshem men separat från varandra

Himlaskolans fritidshem

Öppet hela lovet

Madenhusets fritidshem

Öppet hela lovet. 27 till 30 december är eleverna på Kronaskolan, men separat från eleverna på Kronaskolan

Kronaskolans fritidshem

Öppet hela lovet


Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den