Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Synpunkter från lärare

Ta del av tankar och synpunkter från lärare på Himlaskolan och Nolskolan gällande byggnationen av en ny skola för elever i förskoleklass till och med årskurs 6.

Under slutet av januari månad samlade Ale kommun lärare från Nolskolan och Himmlaskolan för att lyssna in deras tankar kring var den nya skolan för elever i förskoleklass till och med årskurs 6, ska ligga.

Nedan följer en sammanfattning av de tankar, synpunkter och åsikter som framfördes.

Resurseffektivitet

Himla- och Alboskolan är för små för att de ska kunna bli kostnadseffektiva. Detta drabbar i första hand alla specialämnen och specialresurser.

Vad är brytpunkten för antalet elever? "Ingen ny skola under 450 elever, 200 elever för liten. Hade kunnat tänka andra upptagningsormåden..."

Hur stor skola behövs, är en skola för 750 elever rimligt eller behövs det en större? "Nästa bygge får bli större om det visar sig att vi tar i för lite..."

Ingen garanti att god effektivitet uppstår på större skolor. Detta har vi sett på skolor i Majorna. Däremot är det viktigt med en bra ledning som "har koll" på varenda timme.

En stor skola kan bli bra och mysig.

En större skola ger större behörighet där det finns möjlighet till specialpersonal och specialgrupper. Det finns större chans till att effektivisera tjänsterna. Nackdelen är, bara för att det blir en större skola, så är det ingen garanti för att resurserna går dit i alla fall. Pengarna sparas kanske in istället.

Social hållbarhet

Tänker kommunen att elevantalet ska stanna på 600 elever? Det känns viktigt att elverna själv kan ta sig till och från skolan på ett relativt säkert sätt. Det är viktigt för elevernas självkänsla och utvecklingen av deras ansvarstagande. Det är viktigt att ta hänsyn till att skolorna byggs så att upptagningsområdena blir sociokulturellt blandade. Vi har i Nol många elever som kommer som nyanlända. Kan dessa ta sig till Alafors eller ommer de då att välja en skola i Nödinge. Nödinge som redan är den soldelen som har tagit emot flest elever med utlänsk bakgrund. Önskvärt vore ju att dessa elever spreds längre norryt i skolområdet.

Social hållbarhet, tillgänglighet.

Orten Nol behöver en idrottshall som ort vilket intek kommer ske om skolan byggs i Alafors. Till Alafors finns andra incitament än skolan för att flytta till samhället. Nol kommer att förlora mer, eftersom utan en skola kommer inflyttningen stagnera och samhällets knytpunkt försvinna.

Tillgänglighet, närhet

Här ser vi stora problem med tomten i Alafors. Det är svårare med tillgängligheten för elever som ska ta sig till skolan själva. Det kan också bli problem då flera kommer att behöva komma fram med bil för att släppa av sina barn. Det känns konstigt att placera en skola där stora delar av eleverna inte bor i närheten av den. 1/3 av eleverna på Himlaskolan (idag) bor inte så att de själva kan ta sig till och från skolan. Kommer det att bli mer bebyggelse kring Himlaskolan? De enkla pendlingsmöjligheterna gör att rekryteringen till en skola i Nol vida överstiger personalrekryteringen till Himlaskolan.

På grund av bättre kommunikation till Nol så är det mer attraktivt att bygga en skola där.

Fler barn i Nol, vilket innebär fler barn att transportera om skolan byggs i Alafors.

I Alafors har vi redan i dagsläget barn som tar sig med buss till skolan vilket vi inte har i samma utsträckning i Nol.

Miljömässigt är det sämre att transportera fler barn från Nol till Alafors.

Vi har lätt för att locka nya pedagoger och rektorer med hjälp av pendeltåget som stannar i Nol.

Lätt för barn att själva transportera sig till skolan i Nol. Större trafikproblem med körningar av barn till skolan om den placeras i Alafors.

Det kommer att bli en för kort sträcka för barnen i norra Nol för att de ska kunna få busskort.

Viktigt att säkra gång- och cykelvägar så att alla har möjlighet att själva ta sig till skolan på ett bra sätt.

Trygghet med transporter för barnen är viktigt. Det är underbart att så många Nolbarn själva kan ta sig till skolan.Detta är viktigt för barnens självständighet.

Det måste byggas så att det blir smidigt för personal att ta sig till jobbet. Mycket lättare att locka personal när det finns pendeltågstrafik än när transporterna blir krångliga.

Om skolan placeras i Alafors så kommer det att bli svårare att rekrytera personal från Göteborg eftersom det är mycket svårare att pendla till Alafors än till Nol. Detta är en viktig fråga eftersom det i framtiden rent generellt kommer att bli svårt att rekrytera till alla skolor.

Elever i Nol har av sociekonomiska skäl svårare för att ta sig till Alafors. Cykelvägen är inte säker. Många barn från Nol kommer att behöva bussas till Alafors vilket kommer att generera en stor kostnad. Många av de barn i Alafors som behöver åka buss till skolan, behöver göra det oberoende av om den nya skolan placeras i Nol eller Alafors. Om den nya skolan placeras i Nolområdet så är det flera barn som kan ta sig till skolan sjäva.

Det är sannolikt flera (föräldrar) som pendlar mot Göteborg vilket gör att det är lättare att leverera barnen till Nol än till Alafors. Detta är ur miljösynpunkt bättre.

Närheten till samhället är större i Nol. Här finns affärer, vårdcentral, räddningstjänst och andra samhällsviktiga funktioner.

Markförutsättningar

Det är osäkert med markförutsättningar på de mest attraktiva områdena i Nol. Saneringskostnaderna blir dyra och väldig osäkra att förutspå. Kommunen kan därmed tjäna på att bostäder istället byggs på ormåden som är dyra att sanera.

I Alafors finns redan en tomt vilken kan byggas på. Vad är det som hindrar att vi bygger på Tudortomten? Denna tomt ligger mellan de två orterna och saneringskostnaderna kanske kan kombineras med de kostnader som går att söka för bostäder. I Nol har vi en skola mitt i samhället men på den dålig plats. Området behöver expanderas vid en eventuell nybyggnation av skola.

Utemiljö

Det är viktigt för oss att skolan är en del av samhället och att skolan kan nyttja samhället för utbildning. Samtidigt är det vktigt att ha tillgång till skog och naturliga miljöer.

Bygg fler våningar för att kunna få större uteytor för eleverna.

Utomhusmiljön blir bättre i Alafors -viktigt att få barn i rörelse.

Mycket värt att lägga tid på att lägga skolan här (Nol) på grund av bra omgivningar, multiarenan, stor lekplats m.m.

Alafors har närhet till natur och Himlabacken

Evakueringsmöjligheter/kostnad

Folkets Hus är ett viktigt inslag i samhället. Det är byggt på ideell basis och behöver på något sätt ersättas vid rivning.

En ny stor skola kan behöva en aula av någo slag som kan samla alla elever och personal vid behov.

Ifall skolan byggs vid Bransbo så kommer ingen evakueringskostnad att uppstå eftersom eleverna då kan gå kvar i befintliga lokaler.

Dialog och inflytande

Önskemål om pedagogiskt inflytande för hur lokaler och skolan kommer att byggas, både inne- och utemiljö.

Miljö

Det är miljömässigt hållbarare att återanvända det vi har i Nol och bygga vidare på detta.

Fler kommer att köra sina barn om skolan byggs i Alafors. Hur tänker kommunen kring den frågan, miljömässigt?

Behov av att tänka hållbarhet, vi bör inte riva utan snarare bygga på. Detta är kanske ett sätt att spara pengar? Det sparar andra värden såsom användning av befintligt VA, de äldre husens karaktär samt innovation

Ekonomi

Det bor flera personer i Nol som av ekonomiska skäl har svårt för att förflytta sig till en annan ort för att gå i skola.

Kostnader för paviljonger är höga och det blir en aspekt i den här frågan. Beslutet påverkas av detta men det avgår inte, OM det visar sig bättre att bygga här (Nol) kan det vara värt att lägga några år till med paviljonger.

Lokaler

Med en stor skola så behövs fler än en idrottshall. Flera lokaler behövs finnas med i beräkningarna vid byggandet av en större skola.

Vem ska rita/bygga skolan? Mindre byggare säger att det går att bygga billigare. "Moduler vanligt, färdiga. Kan bli tävling också, prisfråga, ej bestämt."

Övrigt

Hur kommer byggandet av en gemensam skola för Nol och Alafors att påverka rektorsområdena?

Måna barn i södra Nol kommer med det fria skolvalet att söka sig till Nödinge.

Byggnationen kommer att komma igång snabbare i Alafors.

Vi hävdar fortfarande att det blir en alldeles för stor skola när man slår ihop båda skolorna. Många barn mår inte bra av det "stora" sammanhanget. Bättre samarbete mellan pedagogerna om solan är lite mindre. Alla känner allas barn -en annan VI -känsla.

Mycket som händer runt ett byggge. Risker finns. Det ser vi dagligen på Nolskolan och det är viktigt att beakta.

Beslut (om byggnation) i april är önskvärt, om underlag finns.

Globala skolan använde modell för Hållbarhet. Är den användbar i den här beslutsprocessen?

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den