Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Särskola

Särskolan är till för elever som har en utvecklingsstörning.

Grundsärskolan

Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. Grundsärskolan har ett nära samarbete med grundskolan. Hög personaltäthet, hög kompetens och alternativa arbetssätt är kännetecknande för vår verksamhet.

Även elever med betydande och bestående hjärnskada tas emot i särskolan.

Omfattning

Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Grundsärskolan har en egen läroplan som innehåller kursplaner. Innehållet i dessa ligger nära grundskolans kursplaner. Det går bra att kombinera dessa.

Egna klasser för grundsärskolans elever finns på Kronaskolan och Aroseniusskolan i Älvängen. Vi har också en integrerad grupp i grundskolan på Aroseniusskolan. Det finns även elever som går integrerade i grundskoleklasser i andra skolor.

Träningsskola

Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Skolformen har andra kursplaner som ligger nära grundsärskolans, och det går att kombinera dessa.

​Ansökan till grundsärskolan

Om det blir aktuellt för ett barn att börja grundsärskolan blir vårdnadshavarna informerade om skolform, arbetssätt och kursplaner. De får möjlighet att besöka grundsärskolan.

Vårdnadshavarna ansöker om att barnet ska bli mottaget i grundsärskolan hos rektor. Beslut om mottagande i grundsärskolan grundar sig på en utredning som innehåller en pedagogisk, en psykologisk, en medicinsk och en social bedömning.

Barnet tas emot i grundsärskola eller träningsskola beroende på den kursplan som bäst svarar mot elevens behov.

Gymnasiesärskolan

Ale kommun bedriver ingen egen gymnasiesärskola utan köper platser i närliggande kommuner. Administration inför gymnasieval sker via studie- och yrkesvägledare, praktiksamordnare och ansvarig rektor för särskolan, Annika Wessberg.

Mer information

Mer information hittar du på Skolverkets webbplats:

  1. Grundsärskola Länk till annan webbplats.
  2. Gymnasiesärskola Länk till annan webbplats.
  3. Särskild utbildning för vuxna Länk till annan webbplats.

Du kan även tala med lärare, rektor eller elevhälsoteam i nuvarande skola.

Kontakt

Kontaktpersoner

Åk 1-6 Kronaskolan
Telefon expedition: 0303- 70 36 63
E-post: sarskolan@ale.se

Rektor
Martin Adeteg

Verksamhetssamordnare
Camilla Johnsson

Skoladministratör Ann-Christine Hult

Skolsköterska
Kristina Nordgren

Skolpsykolog
Karl Möllerström

År 7-9 Aroseniusskolan
Telefon expedition: 0303- 70 34 47
E-post: sarskolan@ale.se

Rektor
Martin Adeteg

Verksamhetssamordnare
Hannes Wolff

Skolsköterska
Natalie Algar

Skolkurator
Malin Nordqvist

Postadress
Ale kommun
Särskolan
449 80 Alafors

Hitta hit
Kronaskolan
Myternas väg 1, Älvängen
Visa på karta Länk till annan webbplats.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den