Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Skolskjuts, grundskola

Elever som är folkbokförda i Ale kommun och har lång eller komplicerad väg till skolan kan få skolskjuts eller skolkort som kommunen bekostar. Skolskjuts i Ale kommun sker antingen med bussar och pendeltåg i linjetrafik eller med särskilt anordnad skolskjuts på de sträckor där ingen kollektivtrafik finns eller avståndet till busshållplatsen är för långt.

Ansökan om skolskjuts eller kostnadsfria skolkort kan göras när som helst under läsåret. Varje ansökan om skolskjuts eller kostnadsfritt skolkort gäller för ett läsår i taget och ska förnyas varje läsår. Skolskjuts gäller inte till eller från fritidshem eller några andra frivilliga aktiviteter. Ansökan görs på E-tjänst under självservice.

Vem har rätt till skolskjuts?

  • Elev som har speciella personliga behov, till exempel på grund av funktionsnedsättning. Ansökan skickas in tillsammans med läkarintyg.
  • Elev som har lång eller olämplig väg till skolan. Väg- och trafikförhållanden kan påverka bedömningen. Några av de större vägarna i kommunen är klassade som olämpliga för gång- och cykeltrafik och skolskjuts kan då beviljas vid kortare avstånd.  

Avstånd för skolskjuts och kostnadsfria skolkort

Skolskjuts eller kostnadsfritt skolkort anordnas för elever från förskoleklass till och med årskurs 9 om avståndet från hemmet (folkbokföringsadressen) till skolan i Ale är:

Årskurs

Avstånd

Förskoleklass

Minst 2 km

Årskurs 1–3

Minst 3 km

Årskurs 4–6

Minst 4 km

Årskurs 7–9

Minst 4 km

Avstånd för särskilt anordnad skolskjuts

Särskild anordnad skolskjuts kan endast beviljas om eleven går i den skola som kommunen har anvisat. Sådan skjuts mellan hemmet (folkbokföringsadressen) och skolan beviljas om avståndet till närmaste busshållplats är:

Årskurs

Avstånd

Årskurs F–3

Minst 2 km

Årskurs 4–6

Minst 3 km

Årskurs 7–9

Minst 4 km

Växelvis boende

Vid växelvis boende kan skolskjuts beviljas inom Ale kommun under förutsättning att eleven går i den skola som kommunen har anvisat och regelbundet bor växelvis lika mycket hos båda vårdnadshavare inom kommunens gränser. Har eleven valt en annan skola inom kommunen än den anvisade kan kostnadsfritt skolkort beviljas inom Ale kommun vid växelvis boende.

Skolskjuts på grund av synnerliga skäl

Du kan ansöka om skolskjuts på grund av synnerliga skäl.
Skolskjuts kan beviljas på grund av synnerliga skäl och avser endast elever med särskilda personliga behov, till exempel funktionsnedsättning.

Särskolan 

Särskilda regler gäller för elever i särskolan. Kontakta rektor via Kontaktcenter, på telefon 0303-70 30 00 eller e-post kommun@ale.se.

Vem har ansvaret för barnen?

Vårdnadshavare ansvarar för att barnen kommer till och från busshållplatsen eller mötesplatsen för den särskilt anordnade skolskjutsen. Det är också vårdnadshavares ansvar att lära barnen åka med kollektivtrafik.

Busschauffören eller taxichauffören ansvarar för att barnen transporteras till och från skolan på ett säkert sätt.

Skolan ansvarar för eleverna under hela skoldagen och ser till att de yngre eleverna kommer i tid till taxin eller bussen efter skolan.

Borttappat busskort

Elever som förlorat eller råkat skada sitt skolkort eller fritidskort kan få ett ersättningskort mot en administrativ avgift. Den admnistrativa avgiften avser kostnader per kort.

Vinterskolkort till kommunalt självkostnadspris

Elever som inte uppfyller bestämmelserna om skolskjuts eller kostnadsfritt skolkort kan köpa så kallade ”vinterskolkort till kommunalt självkostnadspris” om de går i en skola i Ale kommun. Vinterskolkort går att inte att söka via e-tjänster utan på en blankettPDF och den kan även hämtas på kontaktcenter i Nödinge. Priset för ett vinterskolkort är 2 580 kronor från och med 1 november till och med 31 mars.

Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2020-12-11