Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Skolskjuts, grundskola

Elever som är folkbokförda i Ale kommun och har lång eller komplicerad väg till skolan kan få skolskjuts eller skolkort som kommunen bekostar. Skolskjuts i Ale kommun sker antingen med bussar och pendeltåg i linjetrafik eller med särskilt anordnad skolskjuts på de sträckor där ingen kollektivtrafik finns eller avståndet till busshållplatsen är för långt.

Ansökan om skolskjuts eller kostnadsfria skolkort kan göras när som helst under läsåret. Varje ansökan om skolskjuts eller kostnadsfritt skolkort gäller för ett läsår i taget och ska förnyas varje läsår. Skolskjuts gäller inte till eller från fritidshem eller några andra frivilliga aktiviteter. Länk till ansökan om skolskjuts Länk till annan webbplats..

Vem har rätt till skolskjuts?

  • Elev som har speciella personliga behov, till exempel på grund av funktionsnedsättning. Ansökan skickas in tillsammans med läkarintyg.
  • Elev som har lång eller olämplig väg till skolan. Väg- och trafikförhållanden kan påverka bedömningen. Några av de större vägarna i kommunen är klassade som olämpliga för gång- och cykeltrafik och skolskjuts kan då beviljas vid kortare avstånd.  

Avstånd för skolskjuts och kostnadsfria skolkort

Skolskjuts eller kostnadsfritt skolkort anordnas för elever från förskoleklass till och med årskurs 9 om avståndet från hemmet (folkbokföringsadressen) till skolan i Ale är:

Årskurs

Avstånd

Förskoleklass

Minst 2 km

Årskurs 1–3

Minst 3 km

Årskurs 4–6

Minst 4 km

Årskurs 7–9

Minst 4 km

Avstånd för särskilt anordnad skolskjuts

Särskild anordnad skolskjuts kan endast beviljas om eleven går i den skola som kommunen har anvisat. Sådan skjuts mellan hemmet (folkbokföringsadressen) och skolan beviljas om avståndet till närmaste busshållplats är:

Årskurs

Avstånd

Årskurs F–3

Minst 2 km

Årskurs 4–6

Minst 3 km

Årskurs 7–9

Minst 4 km

Växelvis boende

Vid växelvis boende kan skolskjuts beviljas inom Ale kommun under förutsättning att eleven går i den skola som kommunen har anvisat och regelbundet bor växelvis lika mycket hos båda vårdnadshavare inom kommunens gränser. Har eleven valt en annan skola inom kommunen än den anvisade kan kostnadsfritt skolkort beviljas inom Ale kommun vid växelvis boende.

Skolskjuts på grund av synnerliga skäl

Du kan ansöka om skolskjuts på grund av synnerliga skäl.
Skolskjuts kan beviljas på grund av synnerliga skäl och avser endast elever med särskilda personliga behov, till exempel funktionsnedsättning.

Särskolan 

Särskilda regler gäller för elever i särskolan. Kontakta rektor via kommunens kontaktcenter, på telefon 0303-70 30 00 eller e-post kommun@ale.se.

Vem har ansvaret för barnen?

Vårdnadshavare ansvarar för att barnen kommer till och från busshållplatsen eller mötesplatsen för den särskilt anordnade skolskjutsen. Det är också vårdnadshavares ansvar att lära barnen åka med kollektivtrafik.

Busschauffören eller taxichauffören ansvarar för att barnen transporteras till och från skolan på ett säkert sätt.

Skolan ansvarar för eleverna under hela skoldagen och ser till att de yngre eleverna kommer i tid till taxin eller bussen efter skolan.

Sommarlovskort

Kommunfullmäktige har inte beslutat att ge eleverna sommarlovskort 2021.

Man kan själv köpa ett fritidskort för ungdomar under 20 år. Kortet gäller för resor i alla tre zonerna för 30 eller 90 dagar på Västtrafiks webbplats Länk till annan webbplats..

Borttappat busskort

Om du förlorar ditt kort anmäler du detta via e-tjänsten för beställning av ersättningskort för förlorat, skadat eller ej fungerande skolbusskort.

E-tjänsten kräver e-underskrift av dig för att behandlas. Om du saknar e-postadress eller e-legitimation ( t ex Mobilt BankID) går det inte att använda e-tjänsten.
Om så är fallet kontakta Ale kommuns kontaktcenter på telefon 0303 - 70 30 00.

Elever i årskurs 4-9 debiteras en administrativ kostnad på 212 kr. Ett skolkort som är helt och rent, men inte fungerar debiteras inte om det lämnas in till kontaktcenter.

Det nya kortet kommer till skolexpeditionen inom cirka vecka från det att beställning är gjord, under tiden kan du hämta ut ett tillfälligt kort på din skolexpedition.


Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den