Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Skolskjuts och vinterväglag

Under de kommande vintermånaderna kan det på grund av väderleken uppstå problem med skolskjutsarna om det är kraftigt snöfall, yrväder ishalka eller problem med fordonen.

Vad händer när en buss är inställd på morgonen?

 • När bussoperatören Nobina måste ställa in en busstur på morgonen, meddelas detta samtliga skoladministratörer och rektorer i Ale.

 • Nobina meddelar Västtrafik, som publicerar informationen på sin hemsida och i mobilapparna Reseplaneraren och Var är bussen?

 • Elever som står vid en busshållplats och inte kommer med bussen till skolan får gå hem igen.

 • Har vårdnadshavaren ingen möjlighet att skjutsa sina barn till skolan, anmäls frånvaron till skolan på samma sätt som vid t.ex. sjukdom.

 • Om en buss i linjetrafik inte har kommit inom 30 minuter är den inställd.

 • Vårdnadshavare som kör sina barn till skolan på morgonen får också räkna med att hämta sina barn på eftermiddagen.

Vad händer när en buss ställs in under skoldagen eller inte kan köra hela vägen hem?

 • Skolan informerar vårdnadshavarna om att bussen är inställd och erbjuder de yngre eleverna att vara kvar på fritidshemmet till dess att vårdnadshavarna kan hämta dem.

 • Under tiden de yngre eleverna är på fritidshemmet, ringer skolan till vårdnadshavarna och informerar (dock ej längre än fritidshemmets ordinarie öppettider).

 • De äldre eleverna får på motsvarande sätt låna telefonen på skolans expedition för att ringa hem och de är välkomna att uppehålla sig i elevcaféet under tiden.

 • Om busschauffören bedömer att det är omöjligt att fortsätta på grund av vägförhållandena, andra trafikhinder eller risk för olycka, kör denne i möjligaste mån tillbaka till utgångshållplatsen med eleverna.
 • Vet chauffören på förhand att hela resan inte kan fullbordas, meddelar denne eleverna detta innan resan startar. På samma sätt som ovan, får de yngre eleverna lov att stanna på fritidshemmet till dess att vårdnadshavarna kan hämta dem (dock inte längre än fritidshemmets ordinarie öppettider).
  Om bussen hamnar vid sidan av vägen, råkar ut för annan mindre incident eller blir stående på vägen på grund av snöförhållandena, skall Nobina lösa situationen beroende på omständigheterna.

 • I möjligaste mån ordnar Nobina med ersättningstrafik, i annat fall gäller Västtrafiks resegaranti.

Vad gör skolan vid utebliven undervisning?

 • Skolan erbjuder eleverna i årskurs 1-5 att arbeta med skolarbete under ordinarie fritidstid.

 • En del skolor erbjuder elever läxläsning en dag i veckan, där de i samråd med sina lärare/mentorer bestämmer vad de skall arbeta med.


Relaterad information


Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2020-12-11