Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Skolval 2022

Har du ett barn som ska börja förskoleklass eller årskurs 7 till hösten 2022? Mellan 4 januari och den 23 januari är det dags att önska skola inför nästa läsår. Barn som är folkbokförda i Ale kommun erbjuds plats i kommunal skola utifrån sin folkbokföringsadress.

Skolval 2022 - Viktiga datumErbjudande om skolplacering skickas ut till vårdnadshavare
Erbjudandet skickas ut via e-post.

3 januari

E-tjänsten för skolval öppnar
Nu kan vårdnadshavare logga in i e-tjänsten och besvara
erbjudandet alternativt önska annan skola.

  1. E-tjänst för att välja förskoleklass eller årskurs 7 Länk till annan webbplats.

4 januari

E-tjänsten för skolval stänger
Sista dagen för vårdnadshavare att besvara erbjudandet
alternativt önska annan skola.

23 januari

Besked om skolplacering skickas ut till vårdnadshavare
Beskedet skickas ut via sms.

Senast 1 april

Fritidshemsverksamheterna öppnar

8 augusti

Höstterminens första skoldag

22 augusti

Om du inte får något erbjudande via e-post kan det bero på att kommunen har en felaktig e-post till dig. Vi ber dig då att logga in med hjälp av BankId i e-tjänsten för skolval. Där kan du se och svara på erbjudandet. Tänk på att ändra till den korrekta e-posten samtidigt.

Flyttar du till Ale kommun under tiden som skolvalet pågår och har barn som ska börja förskoleklass eller årskurs 7 till hösten 2022? Då har ett erbjudande om skolplacering inte kunnat skickas ut och vi får be dig som är vårdnadshavare att inkomma med en ansökan, antingen via e-tjänst för grundskola eller via blankett.

Du som vårdnadshavare har rätt att välja skola för ditt barn i hela kommunen och kommunen ska i första hand utgå från vårdnadshavarens önskemål. Om du önskar en annan skola i kommunen än den som är reserverad kan ditt barn få skolplacering där i mån av plats. Det är kommunen som avgör hur många elever som får plats på varje skola. När antalet elever överstiger antalet tillgängliga platser på skolan bedömer kommunen vilka elever som har företräde till en plats på skolan utifrån urvalskriterierna.

Utbildningsnämnden har tagit beslut om följande antagningsprinciper om efterfrågan överstiger antalet tillgängliga platser.

  1. Elev i behov av särskilt stöd av pedagogisk eller social karaktär som har behov av att placeras vid en viss skolenhet.
  2. Elev som bor inom skolupptagningsområdet och är folkbokförd i kommunen
  3. Relativ närhet
  4. Syskonförtur - Gäller endast årskurs F-3. Barnet har äldre syskon som går på den aktuella skolan det läsåret barnet ska börja. Syskonen ska vara folkbokförda på samma adress.
  5. Elev boende inom Ale kommun men utanför skolupptagningsområdet, med hänsyn taget till relativ närhet.
  6. Elev boende utanför Ale kommun

Om ditt barn är folkbokfört i Ale kommun men önskar placering på en kommunal eller fristående skola i en annan kommun, eller en fristående skola i Ale kommun? Då kan du som vårdnadshavare ansöka om plats genom att kontakta och lämna in en ansökan direkt till den önskade skolan. Beslut fattas av rektor på den kommunala eller fristående skolan och inte Ale kommun. Vid erbjuden skolplacering ska detta anmälas till Ale kommun under skolvalsperioden.

Om ditt barn är folkbokfört i Ale kommun och ska börja i årskurs 7 till höstterminen 2022, kommer ni få ett skolerbjudande i Ale kommuns skolor. Tänk på att du som vårdnadshavare behöver besvara erbjudandet även om ni väljer att ert barn ska gå kvar i skola i annan kommun eller fristående skola.

Om ditt barn är folkbokfört i annan kommun och har en nuvarande placering i någon av Ale kommuns skolor har du inte fått ett erbjudande om skolplacering. Önskar du som vårdnadshavare att ditt barn ska fortsätta sin skolgång i Ale kommun, ansöker du om ett skolbyte i Ales e-tjänst för skolbyte. Placering erbjuds i mån av plats.

Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den