Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Skolkort för resor med Västtrafik, gymnasium

Gymnasieelever folkbokförda i Ale kommun ska ha minst 6 kilometer till sin valda gymnasieskola för att vara berättigad ett kostnadsfritt västtrafikkort.

Ansökan

Alla gymnasielever behöver ansöka om ett västtrafikkort inför varje nytt läsår.Du kan ansöka när som helst under läsåret men för att vara säker på att på ditt busskort innan terminsstart behöver ansökan inkomma under ansökningsförfarandet på våren. Som längst kan du få skolkort till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Kortet skickas hem till dig inför terminsstart i augusti.

Borttappat västtrafikkort

Kortet är en värdehandling och skall förvaras så. Om du förlorar ditt kort eller om det har slutat att fungera kan du ansöka om ett ersättningskort Länk till annan webbplats.. Gymnasieelever debiteras en kostnad på 212 kr för ersättningskort. Ett västtrafikkort som är helt och rent, men inte fungerar debiteras inte om det lämnas in till kontaktcenter. Det nya kortet skickas till din folkbokföringsadress efter cirka en vecka från det att beställning är gjord, under tiden kan du hämta ut ett tillfälligt kort på kontaktcenter.

Handläggning av skolkort

Kommunen har en skyldighet att individuellt pröva varje inkommen ansökan. Om ansökan är korrekt ifylld är handläggningstiden mellan 5–10 arbetsdagar. Leverantören har i sin tur en handläggningstid på ungefär en vecka. Vid terminsstarten kan det uppstå längre handläggningstider. Vid byte av skolenhet eller folkbokföringsadress kommer kommunen att göra en ny prövning av rätten till skolbusskort.

Om du avbryter dina studier, byter skola eller flyttar till en annan kommun

  • Om ditt skolbyte innebär att du behöver ett kort med annat eller lägre giltighetsområde, ta kontakt med kommun@ale.se.
  • Om du avbryter dina studier kommer skolkortet att spärras.
  • Om du flyttar till en annan kommun måste du vända dig till din nya hemkommun för att få ett nytt skolkort. Ditt skolkort kommer att avslutas per automatik.
  • Om du beviljas inackorderingstillägg måste du kontakta oss snarast på mejladressen nedan. Du kan annars bli skyldig att betala för skolkortet. Ditt skolkort spärras omedelbart om du har inackorderingstillägg.

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på kommun@ale.se.

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den