Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Inackorderingstillägg

Om du har lång och besvärlig resväg till skolan och behöver bosätta dig på skolorten kan du ansöka om inackorderingstillägg.

Inackorderingstillägget är ett bidrag som ges som kompensation för fördyrat boende samt för hemresor i samband med studier. Tilläggets storlek beror på hur långt det är mellan ditt hem och skolan. En förutsättning för att du ska få bidraget är att du flyttar till skolorten eller dess närhet och att du studerar på heltid.

Inackorderingstillägget kan sökas fram till och med första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Elever som studerar på en fristående skola, folkhögskola eller riksinternat får ansöka om bidrag hos CSN (Centrala studiestödsnämnden). Fyller du 20 år i år så får du inackorderingstillägget under vårterminen från kommunen. Inför höstterminen får du ansöka om bidraget hos CSN.

Inackorderingstillägget beviljas för fyra månader på höstterminen och fem på vårterminen. Första utbetalningen sker i slutet av september, därefter månadsvis i efterskott.

Du kan inte får tillägget om du samtidigt får reseersättning eller busskort för dagliga resor mellan hem och skola.

Inackorderingstilläggets storlek

Storleken på bidraget beror på avståndet mellan hemmet och skolan. Vid beräkning av avståndet används Eniro (www.eniro.se Länk till annan webbplats.), kortaste vägen. Det är utbildningsnämnden som fattar beslut om bidragsnivåerna.

Beräkningstabell för avstånd mellan hemmet och skolan.

Avstånd

Kronor per månad

40–85 km

1733 kr

86–224 km

1995 kr

225–1299 km

2310 kr

Mer än 1300 km

2625 kr

Lång restid

Om avståndet mellan hemmet och skolan enkel väg är mindre än 40 kilometer kan inackorderingstillägg beviljas om den totala restiden är minst två timmar per dag. Bidraget beräknas på 1/30 av prisbasbeloppet, 52 500 kronor för år 2023.

Observera att ny ansökan måste lämnas för varje läsår

Sista ansökningsdagen är den 30 september. Ansökningar inkomna senare under läsåret utbetalas från och med innevarande månad i samband med ordinarie utbetalningstillfälle.

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den