Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Att söka till Komvux

Funderar du på att studera på komvux så behöver du en individuell studieplan som du tar fram tillsammans med någon av studie- och yrkesvägledarna.

Kvinna sitter vid dator

Individuell studieplan

Alla som studerar inom vuxenutbildningen (komvux) ska ha en individuell studieplan. Studieplanen visar vad du måste läsa för att nå ditt studiemål.
Gör din studieplan innan din ansökan för att undvika felval. Om du inte hunnit göra din studieplan innan ansökan så ska du kontakta en av studie- och yrkesvägledarna för att göra en studieplan så snart du kan. 

Studie- och yrkesvägledarna kan också ge dig information om olika utbildningsvägar, studiefinansiering, behörighetskrav och betyg.

Studiestöd under studietiden - CSN

CSN - Centrala studiestödsnämnden, kan ge dig ekonomiskt bidrag under studietiden. 

Studiemedel Länk till annan webbplats. består av en del bidrag och en del frivilligt studielån. Studielånet ska du betala tillbaks när du är klar med dina studier. 

Du som är mellan 25 och 60 år och varit arbetslös en längre tid, kan i vissa fall söka Studiestartstöd Länk till annan webbplats. för arbetslösa som enbart är bidrag.

Omställningsstudiestöd Länk till annan webbplats. är nytt från 1 januari 2023 – bidrag och lån för dig som arbetat länge och vill studera för att stärka din ställning på arbetsmarknaden

Läs mer om de olika studiestöden på csn.se Länk till annan webbplats. eller kontakta på CSN för mer information.

Studieomfattning och studietakt

Alla kurser har poäng som anger studieomfattningen. Studieomfattningen visar hur mycket studietid du måste lägga ner för att klara kursen.
För att få studiestöd på heltid från CSN så krävs det att du läser 20 poäng per vecka.

För mer information, kontakta CSN Länk till annan webbplats..

Studera i annan kommun

Om du vill studera gymnasiekurser i en annan kommun än den där du är skriven i måste din hemkommun bevilja ansökan. Grundläggande kurser (grundskolan) kan du däremot läsa i vilken kommun du önskar.

Du är skriven i annan kommun och vill läsa i Ale

Är du sökande från en annan kommun inom Göteborgsregionen (GR) så skickas en förfrågan automatiskt till din hemkommun om din ansökan ska beviljas.
Är du sökande från en kommun utanför Göteborgsregionen (GR) så ska du själv skicka en kopia på din ansökan till din hemkommun.
När din hemkommun godkänt din ansökan kan den behandlas i Ale.

Du är skriven i Ale och vill läsa i annan kommun

Är du folkbokförd i Ale och söker gymnasiekurser till en annan kommun inom Göteborgsregionen (GR) Länk till annan webbplats. så skickas förfrågan automatiskt till Komvux Ale för beslut om din ansökan ska betalas av Ale kommun.
Du måste ha gjort en studieplan i din hemkommun för att få godkänt att läsa i en annan kommun.

Är du folkbokförd i Ale och vill studera gymnasiekurser i en annan kommun utanför Göteborgsregionen (GR) skickar du själv en kopia på din ansökan till komvux i Ale. Du ska använda ansökningsformuläret från den kommun du söker till.
Du måste ha gjort en studieplan i din hemkommun för att din kommun ska kunna behandla din ansökan om att läsa i en annan kommun.  

I Ale beslutas om din ansökan beviljas eller avslås och beslutet skickas sedan till dig och den kommun du sökt utbildning i.

Kontakt

Rektor
Anders Hedman
E-post: anders.hedman@ale.se

Expedition
Gunilla Johansson
E-post: gunilla.johansson@ale.se

_________________________________

Postadress
Ale kommun
Komvux
449 80 Alafors

Studie- och yrkesvägledare
Dan Andersson
E-post: dan.andersson@ale.se

Per-Erik Lindenau
E-post: per-erik.lindenau@ale.se

_________________________________

Hitta hit
Ledetvägen 4, Alafors
Visa på karta Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den