Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Väg- och anläggningsarbetare

Som väg- och anläggningsarbetare kan du ha många olika arbetsuppgifter. Du kan få göra allt från att bygga motorvägar till att anlägga gräsmattor. Din arbetsgivare kan vara stat, kommun eller privata företag. Många arbeten syftar till att förbättra infrastrukturen som att bygga broar, ledningar för fjärrvärme och vatten eller lägga nya spår för tåg.

Vid vägbyggen är schaktning, rörläggning och asfaltläggning exempel på vanliga arbeten. Många väg- och anläggningsarbetare väljer att specialisera sig och jobbar enbart med underhåll av ledningsnät under gator och vägar eller med nyanläggning av asfalt.

Andra arbetsuppgifter kan vara att anlägga utemiljöer, t.ex. gräsmattor, sten- eller plattgångar. I arbetet används många olika typer av maskiner – allt från tunga anläggningsmaskiner till tekniskt avancerade specialinstrument för mätning. Ofta används tunga material och det är viktigt att du vet hur arbetet planeras, så att maskiner och hjälpmedel utnyttjas på bästa sätt.

En god grundfysik underlättar arbetet som ibland kan vara fysiskt krävande.

Utbildningen

Du läser på heltid två terminer med schemalagd utbildning en dag per vecka. Den praktiska grundutbildningen gör du ute på ett anläggningsföretag, de övriga fyra dagarna.
Resor till och från din APL-plats får du bekosta själv.

Arbetsmarknad

Byggkonjunkturen är fortsatt mycket stark och byggandet har ökat under flera års tid. Bristen på bostäder är stor i hela landet och en växande befolkning leder till att behovet av bostäder, lokaler och anläggningar ökar ytterligare. Samtidigt är behoven av upprustning stor. Efterfrågan på anläggningsarbetare ökar i takt med det ökande byggandet.

Förkunskaper

Godkänt betyg i Svenska/Svenska som andraspråk samt Matematik på grundskolenivå.

Mer information om och ansökan till utbildningen på GRvux.se Länk till annan webbplats.
Länk till annan webbplats.

Kurs

Kurskod

Poäng

Anläggningsprocessen

ANLANS0

200

Anläggning 1

ANLANL01

100

Anläggning 2

ANLANL02

200

Anläggning stensättning

ANLANG0

100

Anläggning ledningsbyggnad

ANLANÄ

200

Anläggning vägbyggnad

ANLANN0

100

Anläggning – gröna ytor

ANLANL0

200Kontakt

Rektor
Anders Hedman
E-post: anders.hedman@ale.se

Expedition
Gunilla Johansson
E-post: gunilla.johansson@ale.se

_________________________________

Postadress
Ale kommun
Komvux
449 80 Alafors

Studie- och yrkesvägledare
Dan Andersson
E-post: dan.andersson@ale.se

Per-Erik Lindenau
E-post: per-erik.lindenau@ale.se

_________________________________

Hitta hit
Ledetvägen 4, Alafors
Visa på karta Länk till annan webbplats.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den