Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Synpunkter och klagomål

Har du klagomål på förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan eller gymnasieskolan? Om vår verksamhet inte motsvarar dina förväntningar eller om du eller ditt barn är missnöjda med något, kan du kontakta oss. Det är viktigt för vårt fortsatta förbättringsarbete.

Kontakta verksamheten

Har du klagomål på något i förskolan, fritidshemmet eller skolan bör du i första hand vända dig till personalen. Kontakta exempelvis ansvarig förskollärare eller lärare. Tycker du inte att du får rätt hjälp eller gehör kan du istället vända dig till rektorn. Du kan också vända dig direkt till rektorn om du anser att problemet är allvarligt.

Kontakta rektor

Prata med rektor om ditt problem eller ditt missnöje. Om du efter samtalet fortfarande är missnöjd kan du kontakta huvudmannen, som är Ale kommun.

Kontakta huvudmannen

Om du vill kan du vända dig direkt till huvudmannen, som är Ale kommun. Hit vänder du dig också om du inte är nöjd med hur ditt klagomål hanterats av personal eller rektor. Om du vill ha en personlig återkoppling på ditt ärende behöver du lämna namn och kontaktuppgifter. Du har givetvis rätt att lämna klagomål anonymt.

Du kan lämna ditt klagomål digitalt via Ale kommuns formulär för synpunkter och klagomål på utbildningen Länk till annan webbplats.

eller skicka ditt klagomål till följande adress:

Ale kommun
449 80 Alafors

Vad händer när jag lämnat ett klagomål?

Du kommer att få återkoppling på din synpunkt muntligt eller skriftligt efter överenskommelse med den som du lämnat synpunkten till. Om du valt att vara anonym så utreds och dokumenteras återkopplingen, men ingen återkoppling sker. Analysen av de klagomål som inkommer blir en del av skolans systematiska kvalitetsarbete.

Observera att alla inkomna klagomål blir allmänna handlingar som måste lämnas ut om någon begär dem. Som regel råder inte sekretess för anmälningar som kommer till en klagomålshanteringsfunktion.

Personuppgifterna behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen. På ale.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur Ale kommun hanterar personuppgifter.

Om du har frågor om klagomålshanteringen kan du kontakta rektor alternativt huvudmannen. Om du inte är nöjd med Ale kommuns hantering av ditt ärende kan du göra en anmälan till Skolinspektionen.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den