Intresseanmälan för bostad med särskild service
6 månader 1 år 2 år 5 år
Den sökande God man/förvaltare Vårdnadshavare Ombud

Ansökan skickas in av dig som inte har behov av bostad med särskild service för närvarande men som kommer att behöva bostad med särskild service i framtiden och därför önskar att Ale kommun har med behovet i sin planering för framtiden.