Kontaktblad elev

Gemensam vårdnad Enskild vårdnad (styrkes med intyg)När vi behöver komma i kontakt med hemmet är det viktigt att vi har aktuella uppgifter. Vi behöver också veta vilka elever som är berättigade till modersmål. Därför ber vi er fylla i denna blankett.

Har eleven ett annat modersmål än svenska språket Rätt till modersmålsundervisning har en elev vars vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål. Eleven skall ha grundläggande kunskaper i sitt modersmål och dagligen använda språket i umgänget med familjen.

Ja